Nu er det nemmere at få altan i stuelejlighed

Retningslinjerne for etablering af stuealtaner er ændret, så det nu også er muligt at få tilladelse til stuealtaner. Vi giver dig her et indblik i, hvad de nye retningslinjer egentlig betyder – og hvad de kommer til at have af betydning for dig.

I godt halvandet år har det stort set været umuligt for stuelejligheder at få tilladelse til en såkaldt stuealtan. I februar 2016 justerede Københavns Kommune regelsættet til, at minimum 40 procent af det samlede gårdareal skulle være frit. Dette med at hensigt om at give mere plads til grønne arealer med lys, luft og plads til udendørsleg. Ændringen gik dog i høj grad ud over beboerne på stueplan, da kravene til større friarealer i gården endte med at inddrage meget af friarealet i stueetagen.

Nye retningslinjer for stuealtaner og -trappeudgange

Efter stor kritik fra flere fronter har Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune igen ændret retningslinjerne, så det fremover er muligt at få tilladelse til stuealtaner på ejendommens nedeste etager – også på ejendomme, hvor friarealet er mindre, end hvad kommuneplanen og lokalplanen ellers foreskriver. De seneste justeringer giver desuden også mulighed for at etablere trappe fra stueetagen og ned til gården. Hos altan.dk oplever vi således allerede stor interesse fra beboere i stuelejligheder, der ønsker enten den ene eller den anden tilbygning.

Altaner i stueetagen er omfattet af samme retningslinjer som overliggende altaner – dog kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt, at lave stuealtanerne lidt mindre af hensyn til blandt andet cykelskure, hegn med videre i gården. De seneste ændringer betyder ligeledes, at kravene til altanernes størrelse i små lejligheder kan lempes, så det bliver nemmere at etablere en anvendelig altan i de mindste boliger.

Ved vurderinger i forbindelse med tilladelse til stuealtaner lægges der altså blandt andet vægt på følgende:

  • Bestemmelser omkring friarealer i en eventuel lokalplan
  • Hvorvidt der kan sikres tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for ejendommens brugere, herunder personer med handicap samt redningsberedskab
  • At der er tale om en eksisterende ejendom, som ligger i et ældre tæt og fuldt udbygget område, hvor boliger ikke fra starten er planlagt med altaner eller terrasser
  • Størrelsen af stuealtanerne i forhold til størrelsen på friarealet – en opdelt gård kan være medvirkende til, at altanerne i stueetagen må reduceres i størrelse i forhold til de øvrige altaner
  • Hvorvidt der etableres altaner på ejendommen i øvrigt

Tidligere afslag på altan til stuelejlighed? Send din sag til revurdering

De justerede retningslinjer trådte i kraft pr. 22. maj 2017, og alle de aktive altansager, der ikke er færdigbehandlet, vil ifølge Københavns Kommune blive behandlet efter de nye justerede retningslinjer. Hvis du har fået afslag inden for det seneste år, men mener at din sag opfylder de nye retningslinjer, kan du således ansøge igen og få revurderet din sag.

Læs mere om forskellige typer af altan fra Altan.dk her. 

INSPIRATION

Til nye udsigter, højt til loftet, udeliv, små pauser, blå timer og grønne fingre

Mød vores eksperter

Vil du vide mere om altaner, elevatorer eller noget helt andet om vores virksomhed, er du mere end velkommen til at tage fat i os

Per Lunding Sørensen

Per Lunding Sørensen

Altankonsulent

Relaterede artikler

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.