Undgå at sammenligne æbler med bananer

Et altanprojekt er en stor beslutning, som i mange tilfælde betyder at man indhenter tilbud fra flere forskellige leverandører. En god idé, da der kan være penge at hente, men også fordi forskellige aktører håndterer altanprojekter på forskellige vis.

Når du skal sammenligne dine tilbud, er det imidlertid vigtigt at kigge på mere end blot den samlede pris. Ellers kan du meget vel ende med at betale mere for et tilbud, som ellers ser billigst ud. Af samme årsag har vi udviklet tilbudssammenligneren, så du kan sammenligne dine tilbud i ro og mag derhjemme.

Det er ikke altid, at de forskellige altanleverandører kalder forskellige processer det samme, ligesom det kan være svært at gennemskue hvad enkelte poster som er indeholdt, eller mangler, koster. Når du bruger sammenligneren, kan du krydse af ud for de punkter som er indeholdt i dine indhentede tilbud. Til sidst kan du downloade en PDF med det fulde overblik, med sammenfald i dine tilbud, eller det modsatte.

Når du har fået overblikket, er du velkommen til at sende det til os, så vi kan give dig et estimat på hvad forskellene betyder, økonomisk, ligesom du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til enkelte punkter i vores eller en anden leverandørs tilbud.

Tilbudssammenligner

Nedenfor ser du to tabeller samt en masse forskellige punkter, som du forhåbentlig kan genkende fra dine altantilbud. I de to tabeller til højre, kan du krydse af hvis punkterne indgår i henholdsvis vores tilbud og en anden leverandørs.

Der er mange punkter, men et altanprojekt indeholder også rigtig mange processer og arbejdsgange, og det kan betyde meget for den endelige pris, hvis der er uoverensstemmelser mellem de tilbud som du har indhentet.

Vi har forsøgt at gøre det overskueligt ved at sætte punkterne op i kronologisk rækkefølge, startende med et generelt punkt. Når du kommer til en ny proces, fx ”projektering” skal du klikke på punktet hvorefter det vil folde sig ud, så du kan se de forskellige prispunkter som er indeholdt i netop dén proces. Det kunne fx være ”landmåler” og hvis dette er indeholdt i begge tilbud, skal du sætte kryds i felterne under både Altan.dk og ”anden leverandør”. Hvis det kun er med i det ene tilbud, skal du kun sætte ét kryds ved den leverandør som har det med.

Når du har været igennem alle punkter, kan du klikke på ”download A4 PDF”, hvorefter du vil få en PDF med et samlet overblik over sammenfald og forskelle på de to tilbud. Hvis et punkt kun er med i det ene tilbud, vil punktet være rødt.

Ønsker du noget uddybet eller et estimat på hvad eventuelle forskelle betyder for prisen, kan du sende os en mail med denne pdf samt dine tilbud, så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

Anden leverandør
Personlig gennemgang af tilbud
Indeksregulering / fast pris *Altan.dk har fast pris i 12 mdr, beregnet fra dato for underskrift
Entreprenørgaranti iht. ABT18
Totalentreprise under ABT18
Altid inkluderet årstid- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger *Snerydning, grusning, afisning, opvarmning og beskyttelse af materialer, frostvæske til mørtel og beton, tildækning og/eller beskyttelse af nyudført arbejde, afdækning mod nedbør og frost, fjernelse af is, sne, vand og rim samt tørring i forbindelse med arbejde med tagpap og udgifter til tørring og tørholdelse af byggeriet (ikke forbrugsudgifter som el og vand).
Kundenet med personligt login*Direkte adgang til internt projektflow – find ansv. Medarbejder, projektstatus m.m.
Krav om sikkerhed ved projekter, der ikke er et foreningsprojekt *Ved projekter, der ikke er foreningsprojekter, kan leverandøre kræve, at der stilles sikkerhed. Altan.dk kræver ikke, at der stilles sikkerhed ved denne type projekter.
Anden leverandør
LandmålerOpmåling af ejendoms facade
EjendomsregistreringOpmåling af murtykkelse, bjælkelag mv.
Starterklæring udføres af certificeret ingeniør/statiker
MyndighedsbehandlingInkl. Intern løbende dialog med kommune
Udarbejdelse af konstruktionsprojekt inkl. Statiske beregninger af certificeret ingeniør
Anden leverandør
Fast dansktalende montørteam til hele projektet
Opstartsmøde på adressen med ansvarlige byggeleder og montørteams
Arbejdsplatform Minimal gene, risiko for indbrud, godt arbejdsmiljø m.m.
Skurvogn med toilet og opholdsfaciliteter
Etablering af byggestrøm
Miljøscreening
Håndtering og bortskaffelse af affald
Håndtering og bortskaffelse af farligt og forurenet affald
Afrigning af byggeplads, inkl. reetablering af berørte områder
Anden leverandør
Samarbejde med ingeniør ved hultagning i facade Hvis bygning afviger fra det projekterede
Fotodokumentation ved montage
Ingeniørdokumentation ved evt. ændringer Indeholdt ved køb af tilbudspakke 3*

*Find informationer om vores tilbudspakker længere nede på siden.

Anden leverandør
DVV-godkendte døre, leveres med lavenergiglas. Tilstræbes udført i udseende og faginddeling som eksisterende vinduer.
Indadgående dør inkl. ny lysning
Udadgående dør
Mulighed for skånsom udtagning af vinduer mod merbetaling Hvis bygherre vil genbruge vinduerne
Ommuring af false ved dørhul
Afskæring af false ved dørhul
Fuge udført med elastisk gummifuge
Fuge udføres med mørtel og bagstop
Reparation af lysning
Ny lysning
Klargjort til maler
Inkl. maler
Anden leverandør
Gesims fjernes
Gesims bevares
Det eksisterende gulv erstattes med behandlede brædder
Det eksisterende gulv erstattes med ubehandlede brædder
Projekt inkluderer radiatorflytning inkl. vvs-arbejde
Indbliksskærm (forhøjet gavl) mod matrikelskel
Altanen har det ønskede mål
Altanen har den ønskede farve
Trægulv
Træhåndliste
Ikke synlige ophængDer findes mange typer ophæng og kan have stor indflydelse på pris og udseende
Ophængningsmetode udføres udefra og uden optagning af indvendigt gulv Nogle simple (billigere) ophæng kræver betydelige indgreb i eksisterende gulv
Afslutning omkring fastgørelser uden synlige betonomstøbninger (Afhænger af facades udseende mursten el. malet) Huller reetableres med oprindelige murstensskaller* (se video)

Ønsker du noget uddybet eller et estimat på hvad eventuelle forskelle betyder for prisen, kan du sende os en mail med denne pdf samt dine tilbud, så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

Mailadresse: kontakt@altan.dk

Tryghedspakker

Vil du vide mere?

Drømmer du om ny altan? Lad os visualisere din drøm

Drømmen om altaner lever i bedste velgående i mange boligforeninger – og med god grund. Altaner er en stor gevinst på mange parametre og vil medføre en stor merværdi for de beboere, som får glæde af enten en ny altan.

Vil du vide mere?

Vil du have uddybet forskellene på dine tilbud?

Der kan være stor prisforskel på to tilbud — men ofte med god grund. Er begge tilbud lige fyldestgørende eller skal du forvente ekstra regninger fra det billigste tilbud? Hvis du sender os din generede pdf, kan vi hjælpe dig med at få klarlagt forskellen på dine to tilbud.

Du kan også booke et onlinemøde og få forklaret forskellene på dine tilbud.

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.