FAQ – spørgsmål og svar

På siden her har vi samlet de spørgsmål, som vi oftest får og svaret på dem. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Typiske spørgsmål, når du går med tanker om en ny altan

Der er mange ting, der er afgørende for prisen på en altan, og prisen kan derfor variere meget. Vi har i denne artikel samlet de vigtigste faktorer, som har betydning for den endelige pris på en altan, så du får et overblik over, hvad du skal have med i din beregning

EKSEMPLER:

En standardaltan på 1,3 x 3 meter med en 2-fagsdør koster typisk omkring 160.000 kr. inkl. moms, hvis projektet indeholder mere end 10 altaner.

Hvis projektet er under 10 altaner, vil altanens pris typisk være højere, da der er færre til at dække standardomkostningerne. En enkelt standard facadealtan på en eksisterende etageejendom koster ca. 380.000 kr. inkl. moms.

Der er altså meget at spare, hvis du kan samle dine naboer om altanprojektet, for på den måde er I flere om at dele fællesomkostningerne, og dermed falder prisen på den enkelte altan også.

Når der skal vælges materiale til en altan, er der mange faktorer, der skal overvejes. Blandt andet størrelse, vægt, udforming og kommunens ønsker og krav. Almindeligvis laver vi altaner i stål, aluminium, beton eller en kombination af materialerne. Du kan læse mere om de forskellige materialetyper og fordelene ved hver enkelt på siden her.

Der findes som udgangspunkt tre afvandingsmetoder:

Afvanding over forkant: Her ledes vandet på en simpel måde med afvandingsplade i altanbunden til afvanding over forkanten på altanen

Afvanding med udspyr: Her ledes vandet igen fra afvandingsplade til indvendig vandrende og ud gennem udspyr til afvanding over forkant eller til en af siderne.

Afvanding til nedløb: På samme måde som afvanding med udspyr ledes vandet fra afvandingsplade til indvendig vandrende, der opsamler vandet hvorefter det ledes videre til påmonteret nedløb der fastgøres til eksisterende eller nyt nedløb.

Typiske spørgsmål, når du overvejer at få etableret en elevator

Der er mange forskellige faktorer, der har indvirkning på elevatorens pris. Det afhænger eksempelvis af hvilken elevator, I ønsker, og hvordan bygningen er indrettet. Nogle trappeopgange har god plads til, at man kan lave en elevator i forbindelse med trappen, imens andre bygninger kræver, at der skal etableres en udvendig skakt.

Som en grov tommelfingerregel skal du regne med disse tal:

  • Prisen for en elevator i en hovedtrappe er ca. 1,6 – 2,1 mio. kr. inkl. moms.
  • Prisen for en elevator i en bagtrappe er ca. 1,9 – 2,5 mio. kr. inkl. moms.
  • Prisen for en elevator monteret udenpå facaden er ca. 1,6 – 2,1 mio. kr. inkl. moms.

 

Priserne er inkl. opmåling, alle bygningsarbejder, byggepladsforanstaltninger, komplet levering, installation af elevatoren og relateret arbejde som følge af lokale myndighedskrav til brandsikring og evt. etablering af nye flugtveje mv.

Specielt brandkrav og adgangsforhold kan have betydning for den endelige pris på opgaven, ligesom bygningens højde og indretning har en indvirkning. Derudover har det også betydning, om der er flere elevatorer, der skal bygges samtidig.

Du kan læse mere om, hvad der har indflydelse på prisen her.

En ny elevator vil give et ekstra strømforbrug i lejligheden, som I naturligvis også skal medregne i overslagsprisen på elevatorprojektet. Forvent et samlet forbrug på omkring 1.000 til 1.500 kroner i el om året for driften af elevatoren. Selvom elevatoren kører mange gange om dagen, kommer det ikke til at blive dyrt i elforbrug.

Derudover skal man indregne det lovpligtige årlige sikkerhedseftersyn, drift af alarmtelefon, samt service, der inkluderer smøring og justering af elevatoren. Hos Altan.dk tilbyder vi en samlet pakke af eftersyn, drift og service, så du ikke skal tænke på dét.

Du kan læse mere om vores serviceaftale her.

Tekniske spørgsmål

Man har lavet altaner i stål i århundreder og årsagen er simpelthen at stål, eller jern, er det bedste materiale, når man skal lave specielle værn med dekorative detaljer og flotte krummelurer. Dette var især populært i det forrige århundrede, men det er stadig et krav i flere kommuner, hvis facadealtanerne skal vende ud mod gaden.

Altan.dk beskæftiger sig kun med altanmontage i eksisterende bygningsmasse. Vi kan som udgangspunkt derfor ikke hjælpe med tekniske spørgsmål eller tegningsmateriale til dette emne. Vi opfordrer til at kontakte vores leverandør fra HB Trapper (www.hbtrapper.dk) der bedre kan besvare på disse spørgsmål.

Altan.dk beskæftiger sig kun med montage af altaner i eksisterende byggeri, hvor ydervæggene, i langt de fleste tilfælde, består af fuldmurede vægge uden isolering. Vi kan desværre ikke være behjælpelige med altanmontage i CLT-byggeri.

Altan.dk er en totalentreprenørvirksomhed, hvor vores montører kender til alle montagetyper og arbejder. Derfor er det ikke nødvendigt for os at udarbejde arbejdsbeskrivelser eller montagevejledninger. Vi henviser til vores video der viser hvordan vores altaner monteres fra hultagning til færdig altan, samt nedenstående detaljetegninger.

Når Altan.dk skal montere altaner, er det i langt de fleste tilfælde i byggeri hvor ydervæggen består af fuldmurede vægge uden isolering, så selvom vi ikke isolerer omkring fastgørelser, bliver isoleringsevnen hverken forringet eller forbedret.

Når der etableres nyt dørhul, bliver der altid isoleret under bundstykket og et stykke ind under gulvet, for at undgå en direkte kuldebro.

Nej, det gør vi desværre ikke. Dette er grundet konkurrencehensyn, for ikke at afsløre for meget til vores konkurrenter. Derudover er det også for at beskytte vores altanleverandører.

Hvordan ser en typisk tidsplan ud for projektering og montering af altaner?

I Altan.dk sender vi altid en estimeret hovedtidsplan ud til vores kunder som indeholder det meste mellem underskrift af tilbud til myndighedsbehandling. Derudover modtager kunden en tidsplan for aktiviteter fra modtagelse af byggetilladelse til planlægning af opstart for montageteam. Til sidst modtager kunden en tidsplan for opstart af byggeplads til færdigmelding og start på ansøgning om ibrugtagningstilladelse efter endt byggeprojekt. Du kan se tidsplanerne herunder.

Aktiviteter og tidsplan forbundet med ansøgning om byggetilladelse

a. Underskrift af tilbud eller særskilt kontrakt

b. Intern overdragelse

c. Opmåling med landmåler

d. Udarbejdelse af myndighedsprojekt

e. Bygherrens godkendelse af myndighedsprojekt jf. ABT18 §18, stk. 6

f. Starterklæring fra certificeret statiker

g. Indsendelse af ansøgning

h. Myndighedsbehandling

Aktiviteter og tidsplan forbundet med ansøgning om byggetilladelse

a. Underskrift af tilbud eller særskilt kontrakt

b. Intern overdragelse

c. Opmåling med landmåler

d. Udarbejdelse af myndighedsprojekt

e. Bygherrens godkendelse af myndighedsprojekt jf. ABT18 §18, stk. 6

f. Starterklæring fra certificeret statiker

g. Indsendelse af ansøgning

h. Myndighedsbehandling

Aktiviteter og tidsplan forbundet med montage af altanerne

n. Opstart af byggeplads

o. Montage af altaner (ca. 4 arbejdsdage pr. altan)

p. Afrigning af byggeplads

q. Altan.dk færdigmelder og ansøger om ibrugtagningstilladelse efter endt byggeprojekt

Tegningseksempler til konstruktørstuderende

Som studerende på bygningskonstruktør-uddannelsen kan der være brug for tegningsmateriale og eksempler på ophængsmetoder i forbindelse med studiet. Det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med.

På knappen herunder kan du downloade en mappe med tegningsmateriale (pdf) af forskellige typer ophæng til inspiration, herunder klassisk ophæng med indspænding og forskellige stag-løsninger. Det er vigtigt at huske, at tegningerne kun er eksempler lavet til studiebrug og inspiration, og afspejler ikke nogle konkrete sager.

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.