Digitalt kreditorbogholderi

For at lette arbejdsgange og nedbringe antallet af fakturaer der sendes retur til kreditorer, på grund af manglende informationer, har vi indført digitalt bogholderi. Dette betyder at alle leverandørfakturaer bliver aflæst elektronisk og det kræver følgende informationer på fakturaer og kreditnotaer:

  • Sagsnavn
  • 5 cifret sagsnummer
  • Initialer på indkøber

Sagsnavn, sagsnummer og initialer skal stå seperat da fakturaen ellers ikke kan læses af systemet og vil derfor blive sendt retur til leverandøren.

Regler for fremsendelse af fakturaer:
  • Fakturaer skal sendes som læsbar PDF fil til faktura@altan.dk
  • Fakturaen inklusiv eventuelle underbilag skal være vedhæftet i en samlet PDF
  • Fakturaen skal altid være første side i PDF’en
  • Kontoudtog, fakturaer på 0 kr., forespørgsler eller andre beskeder skal sendes til bogholderi@altan.dk 
Bemærk:

Såfremt ovenstående kriterier ikke er opfyldt og vi ikke kan identificere den påførte reference, vil fakturaen blive afvist og forfald vil blive regnet fra modtagelse af den korrigerede faktura.

Betalingsbetingelser

For at effektivisere og kunne yde en bedre og mere sikker betalingsrutine, har vi ensrettet betalingsbetingelserne på vores leverandørf​akturaer. Det betyder, at vi som udgangspunkt kun accepterer betalingsbetingelser på løbende måned + 30 dage, hvilket fremsendte fakturaer vil blive betalt efter. Såfremt Altan.dk har aftalt en længere betalingsfrist end løbende måned + 30 dage, vil den aftale fortsat være gældende.

 

Evt. spørgsmål kan mailes til Bogholderi@altan.dk

 

 

På PDF-faktura skal sagsnummer og reference stå samme sted på fakturaen, hver gang.

På OIO-faktura skal sagsnummer og reference stå i samme felt hver gang.

Kontakt vores økonomiafdeling ved spørgsmål

Mette Larsen

Økonomiassistent

+45 22 28 30 54
ml@altan.dk

Jacob Wind

Økonomidirektør

+45 60 11 57 99
jw@altan.dk

Vi benytter cookies til at forbedre vores side og din oplevelse. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik

Kontakt os