Vigtig information i forbindelse med fakturering til Altan.dk A/S

I Altan.dk får vi rigtig mange fakturaer og der er konstant pres på vores medarbejdere i økonomiafdelingen. Vi har gjort forskellige tiltag, som skal afhjælpe arbejdspresset i afdelingen og en af disse er digital kreditorbogholderi

Digitalt kreditorbogholderi

For at lette arbejdsgange og nedbringe antallet af fakturaer der sendes retur til kreditorer, på grund af manglende informationer, har vi indført digitalt bogholderi. Dette betyder at alle leverandørfakturaer bliver aflæst elektronisk og det kræver følgende informationer på fakturaer og kreditnotaer:

  • Sagsnavn
  • 5 cifret sagsnummer
  • Initialer på indkøber

Sagsnavn, sagsnummer og initialer skal stå seperat da fakturaen ellers ikke kan læses af systemet og vil derfor blive sendt retur til leverandøren.

Regler for fremsendelse af fakturaer:

  • Fakturaer skal sendes som læsbar PDF fil til faktura@altan.dk
  • Fakturaen inklusiv eventuelle underbilag skal være vedhæftet i en samlet PDF
  • Fakturaen skal altid være første side i PDF’en
  • Kontoudtog, fakturaer på 0 kr., forespørgsler eller andre beskeder skal sendes til bogholderi@altan.dk 

Bemærk:

For at effektivisere og kunne yde en bedre og mere sikker betalingsrutine, har vi ensrettet betalingsbetingelserne på vores leverandørf​akturaer. Det betyder, at vi som udgangspunkt kun accepterer betalingsbetingelser på løbende måned + 30 dage, hvilket fremsendte fakturaer vil blive betalt efter. Såfremt Altan.dk har aftalt en længere betalingsfrist end løbende måned + 30 dage, vil den aftale fortsat være gældende.

Evt. spørgsmål kan mailes til Bogholderi@altan.dk

På PDF-faktura skal sagsnummer og reference stå samme sted på fakturaen, hver gang.

På OIO-faktura skal sagsnummer og reference stå i samme felt hver gang.

Spørg os

Vores altankonsulenter har alle stor erfaring med at vurdere hvad der kan lade sig gøre. Kontakt os i dag, for en gratis og uforpligtende besigtigelse

Malene Jensen

Malene Jensen

Bogholder

Ida Brogreen

Ida Brogreen

Økonomiassistent

Søren Lehmann Olsen

Søren Lehmann Olsen

Økonomiassistent

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.