Altan.dk drømmer om en grønnere altan

Noget af det, som Altan.dk gerne vil være en aktiv medspiller i, er, hvordan bæredygtighed skal forstås i det eksisterende boligbyggeri. Det kan godt være, at det spiller en rolle for miljøet, hvis man river et gammelt byggeri ned og bygger noget nyt, der får en miljø-certificering af en art. Men måske bør man i stedet overveje, at al den CO2, der er bundet i det eksisterende byggeri, kan forblive bundet der og så i stedet transformere det eksisterende byggeri, så det bliver mere attraktivt at bo i og dermed spare vores planet for at bruge en hel masse ressourcer.
Frodig, grøn altan

Dansk producerede altaner

I Altan.dk drømmer vi om en bedre fremtid – og forsøger, så vidt det er muligt at bidrage dér, hvor vi kan. Blandt andet produceres alle vores stål- og betonaltaner i Danmark. Det giver et lavere CO2-aftryk i forbindelse med transporten, samtidig med at vi bidrager til det danske arbejdsmarked.

Faste leverandører skaber tillid og høj kvalitet

Hos Altan.dk har flere af vores leverandører fejret både 10 og 15 års jubilæum som leverandør for os. Det har givet tætte og loyale samarbejder – og dermed bedre produkter. Det tror vi i hvert fald på.

Siden Altan.dk blev grundlagt i 2006 har flere af vores leverandører fulgt firmaet lige siden. Det drejer sig blandt andet om de virksomheder, der leverer henholdsvis stål og aluminium til vores altaner. Aluminiumet kommer fra et af Sveriges største firmaer, Weland, som vi i årtier, og i tæt parløb, har udviklet vores aluminiumsaltaner med.

Vores stål kommer fra flere danske leverandører, hvor nogen har været med lige siden begyndelsen. Også vores leverandører på døre, gulve og håndlister har været faste leverandører i en efterhånden lang årrække.

Certificeringerne skal være på plads

Mange virksomheder skifter ofte leverandører, afhængig af hvor de får den billigste pris. Men for os er det vigtigste parameter tillid. Tillid til et ensartet produkt, leveringsdygtighed, kendskab til produktet og sikkerhed. Vi ved, at vores leverandører har de nødvendige certificeringer, samt at de overholder gældende regler og vejledninger. Vi handler for eksempel udelukkende med CE-mærkede leverandører, ligesom alt vores træ kommer fra en FSC- og PEFC-certificeret leverandør.

For os er et godt forhold til vores leverandører afgørende. Hvis vores leverandører har det godt, har Altan.dk det også godt.

Multiuddannede håndværkere, der dækker flere faggrænser

Egne danske montører, så du undgår underentreprenører

I Altan.dk er det vigtigt, at vi gør processen med montering af din nye altan så gnidningsfri som muligt. Derfor er alle vores montører ansat direkte hos os, hvilket gør, at vi undgår underentreprenører, som både kan være tidskrævende og dyrt.

Håndværkere, der dækker de nødvendige faggrænser

Alle vores teams består af to montører, som tilsammen dækker alle nødvendige faggrænser, herunder murer og tømrer. Det er med til at skabe det bedste flow i altanmontagen, så vi nemt kan føre dig godt gennem processen, så du hurtigt og sikkert kan nyde din nye altan.

Selvstyrende teams

Vi uddanner vores montører til at være selvstyrende, så de selv kan stå for hele projektet ude på pladsen med sparring fra vores byggeledere. Vores teams står selv for planlægning, indkøb af materialer, løbende kundedialog og selvfølgelig håndværket. Det giver både mere effektive og gladere teams, der har en større ejerskabsfølelse i forhold til de projekter, hvor de monterer altaner.

Montører, Dennis og Emil

Genbrug af materialer

I Altan.dk forsøger vi altid, så vidt det er muligt at genbruge materialer. F.eks. når vi skal fjerne de gamle vinduer, når der skal isættes en altandør, eller ved nedbrydning murværket under vinduet.

Vinduer, i tilforladelig stand, tages altid nænsomt ud, så de efterfølgende kan genbruges af foreningen selv eller videreformidles til en virksomhed som f.eks. Genbyg. Det er kun, hvis vinduernes stand er ekstremt dårlig eller indeholder farligt materiale, som f.eks. blymaling, at dette ikke kan lade sig gøre.

Vores montører forsøger også altid at tage murstenene så nænsomt ud, som overhovedet muligt, når murværket under vinduet skal nedbrydes. Så kan stenene genbruges, hvilket både er godt for miljøet og pengepungen.

Som en ekstra bonus får din facade det flotteste resultat, når den reetableres med de samme mursten som resten af facaden.

Vi passer på klimaet, ved at genbruge mursten

Fremstilling af et ton nye mursten udleder 258 kg CO2, mens genbrug af et ton gamle mursten udleder 2,7 kg. Det betyder at produktion af nye mursten koster 95 gange så meget i CO2-regnskabet som genanvendelsen af de gamle.

Kilde: Byg-Tek

Begrønning på altanen skaber større biodiversitet i byen

Altaner i sig selv bidrager ikke til en større biodiversitet i byen, men brugen af de mange altaner kan have en betydning for biodiversiteten.

Ved at indrette din altan med de rette planter og blomster, kan du bidrage med både føde og levesteder til både bier, sommerfugle og andre insekter.

Både foreningen Vild Med Vilje og Danmarks Naturfredningsforening beskriver, hvilken betydning altaner har for biodiversiteten i byen og har  samtidig gode guides til, hvordan du indretter din altan til fordel for de små dyr.

Frodig, grøn altan
Fuldt indrettet altan med møbler og tilbehør fra AltanLiv

Relaterede artikler

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.