Forslag til nye retningslinjer for altaner i København

Skal København have flere eller færre altaner? Københavns borgere er ikke i tvivl – efterspørgslen har aldrig været større! Men det lader til at Teknik- og miljøforvaltningen er af en anden opfattelse. Hvis deres forslag til nye altanretningslinjer bliver stemt igennem, kan det blive svært at få brugbare altaner i Københavns kommune.

Altaner – reglen eller undtagelsen

I en årrække har altaner stået øverst på ønskelisten for københavnere der bor i lejlighed. Hvad enten det er når lejligheden skal optimeres, eller når man skal købe ny bolig. På de sidste mange opgørelser fra Boliga.dk har ordet “altan” således også været det, med afstand, mest søgte kriterie, når danskere leder efter ny lejlighed. Men fremover kan nye altaner i København blive undtagelsen fremfor reglen, hvis et forslag om nye retningslinjer, som Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt til afstemning, bliver godkendt. 

For overfor dem der ønsker flere og større altaner, står dem, der er bekymrede for hvordan de mange nye altaner vil påvirke byen. Bliver der taget nok hensyn til den gamle smukke arkitektur? Bruger vi byen og byens rum nok, når altanerne kommer op? Stiger huspriserne for meget med de ekstra herlige kvadratmeter? Og hvad med de sociale relationer – hvordan bliver de påvirket, når “alle bare sidder på deres egen altan”?  

Den store interesse og ikke mindst skepsis, har tidligere givet anledning til skærpede retningslinjer i forhold til hvilken type og hvor store altaner der skal gives tilladelse til i hovedstadskommunen, og nu gør det det igen. 

Skærpede retningslinjer kan gøre det sværere at få altan

I begyndelsen af september kom Teknik og Miljøforvaltningen med deres forslag til nye altanretningslinjer, på foranledning af Enhedslisten og Alternativet. Forslagene til yderligere skærpede retningslinjer er mange, men de overordnede formål er bl.a., at indskærpe muligheden for visse altaner i byrummet. For eksempel ønsker forvaltningen så få altaner mod gaden som muligt og i de tilfælde, hvor der alligevel kommer altaner mod gaden, skal der være strenge krav til størrelse, udformning og materialer.  

Ligeledes ønsker forvaltningen at tage yderligere hensyn til beboere under altaner og begrænse forringelsen af lysindfaldet, så meget som muligt. Dette tog man allerede fat på med retningslinjerne fra 2016, men altså ikke nok, ifølge forvaltningen.  

I det hele taget er der meget der tyder på, at det vil blive markant sværere at få altan i Københavns kommune, hvis forvaltningens forslag blive vedtaget.  

Du kan læse mere om de foreslåede retningslinjer, de eventuelle konsekvenser heraf og meget mere på www.lysogluft.nu. Lys og Luft er et initiativ som er skabt af interesseorganisationen for altanfirmaer, under Dansk Industri.

Dialog er vejen frem

Hos Altan.dk hilser vi klare og faste retningslinjer velkommen. Vi mener det er en fordel for alle, at der findes nogle klare og tydelige regler, som vi kan forholde os til og dermed nemmere råde og vejlede kunder der drømmer om altaner.  

Der er ingen tvivl om, at de fremlagte forslag er skrappe og nok også for skrappe. Derfor er vi også allerede i tæt dialog med bl.a. Dansk Byggeri og vores fælles interesseorganisation, som er blevet stiftet af en række af Danmarks største altanvirksomheder. Målet er, at vi gennem dialog med forvaltningen og forståelse for hinanden, skal forsøge at finde nogle retningslinjer der tager de helt rette hensyn.  

Den smukke arkitektur i Københavns gader skal bevares, samtidig med, at byen skal følge med udviklingen og dens borgeres ønsker til hvordan de vil bo og bruge deres boliger – byen er trods alt blevet bygget for at blive brugt. Det siger desuden sig selv, at ingen der skal bo i mørke huler, fordi kæmpe altaner skygger for sollyset. På den anden side, er det dog vigtigt, at dem der drømmer om en altan kan få en der er brugbar. 

Efter vores mening er det muligt, at finde en løsning hvor alle hensyn bliver taget. Faktisk mener vi, at man bør give de allerede eksisterende retningslinjer en chance. De blev vedtaget i 2016 og vi mangler endnu at se resultatet af disse, på grund af lange behandlingstider. I 2016 blev der blandt andet vedtaget nogle helt klare regler for hvor store altaner kunne blive. Der blev mere eller mindre lukket ned for at lave de kæmpe store altaner, som vi så tidligere – medmindre forholdene er ekstraordinære 

Disse retningslinjer blev udarbejdet på et oplyst grundlag, hvor man for eksempel tog ekstra hensyn til lysindfaldet i underliggende lejligheder, ved hjælp af nogle særlige lysberegninger. Ligeledes blev gadealtaner underlagt strenge krav i forhold til æstetik. 

Problemet er bare, at dnuværende retningslinjer ikke har fået lov til at slå igennem. Der er simpelthen ikke blevet behandlet nok altaner til, at man kan se effekten af de gældende retningslinjer. Det betyder, at det nye forslag er blevet lavet på baggrund af eksempler på gamle altaner, der er hængt op inden 2016 retningslinjerne. Så når forvaltningen viser eksempler på altaner, som de vil undgå med 2020 retningslinjerne, er eksemplerne irrelevante fordi de ikke ville blive godkendt, hvis de blev behandlet med 2016 retningslinjerne som grundlag.

Vi er optimistiske

I Altan.dk mener vi ikke der er grund til panik og det er vores klare overbevisning, at vi finder en løsning som alle kan være tilfredse med. Vi vil i hvert fald arbejde hårdt for det og være klar, når retningslinjerne kommer i høring. Omvendt er det klart, at skulle politikerne vælge at stemme de fremlagte forslag igennem, vil det have konsekvenser for fremtidige altandrømme og vores mulighed for at opfylde disse. 

Forslaget er som sagt endnu ikke vedtaget, hvorfor det vil det være svært for os at svare på eventuelle konsekvenser for aktuelle projekter. Når det er sagt, står vi naturligvis til rådighed og du er velkommen til at kontakte os.

Relaterede artikler

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.