Det grove – etablering af dørhul og dørparti

Først det grove. Ved en helt ny altanmontering skal vi først nedbryde det murværk (brystningen), som sidder umiddelbart under det eksisterende vindue, hvor din altan skal være. Murværket skal fjernes, som en forudsætning for at vi kan etablere et dørhul til de kommende altandøre og herefter påsætte altanerne.

Ved altanmontering udtager vi det eksisterende vindue, og dit nye dørparti bliver derefter sat i. Vi kan ikke undgå at larme og forstyrre dig lidt i denne fase. Men vi varsler alle arbejdsopgaver, så vi kan minimere generne og gøre arbejdsprocessen så optimal som muligt.

Og så det sjove

Nu er vi klar til at påsætte altanernes bærende dele i ejendommens facade, så bundkonstruktionen kan monteres. Efterfølgende fastgør og bolter vi altanens rækværk på bunden.

Parallelt med altanmontagen tager vi os af en række arbejdsopgaver, der har til formål at sikre en elegant overgang mellem bolig og altan. Indvendige afslutninger omhandler reparation af overgangen mellem det gamle gulv i din lejlighed og den nye altandør samt genetablering af sider (lysninger). Vi sikrer således, at alle overgange ser pæne ud, og at alt er i orden. Dog skal du selv male de nye lysninger – medmindre du vælger at benytte dig af vores tilbud fra vores malerafdeling. Vi kan desuden tilbyde at udføre VVS arbejdet i forbindelse med flytning af radiatorer eller opsætning af nye.

De sidste vigtige detaljer, efter altanmonteringen er klaret, er ofte dem, der er af størst betydning for dig som kunde og nybagt altanejer. Vi sørger eksempelvis for montage af håndlister øverst på rækværket, hvor du kommer til at sætte dine hænder mange gange, ligesom vi klarer montagen af trægulv. Det er en væsentlig og vigtig finish, før din altan er klar til brug.

Inden vi kan montere jeres nye altandør, skal vinduet pillet ud ligesom vi skal bryde brystningen ned. Brystningen er de mursten der sidder fra vindueskarmen og ned til gulvet

Når altanen er blevet sat fast i facaden, genetablerer vi efterfølgende hullet i facaden. For såvidt muligt bruger vi de gamle sten, så facaden ligner sig selv, når vi er færdige.

Overraskelser bag facaden

De fleste tegninger af etageejendomme, som bl.a. Københavns Kommune har liggende, er mellem 80 og 100 år gamle. Der kan være foretaget mange ændringer i bygningen siden, som ikke er beskrevet eller dokumenteret. Der kan f.eks. være lagt nye rørføringer i bjælkelaget, blevet støbt i etagedækket mellem bjælkerne eller have været råd i bjælken.

Vores store erfaring med at opsætte altaner har givet os viden om, hvad vi normalt kan støde på, når vi først begynder at åbne facaden. Og selvom vores samarbejdspartner, LE34, foretager en detaljeret digital opmåling af ejendommen til brug for tegningerne, kan der stadig opstå uforudsete overraskelser, når vi åbner facaden.

I de tilfælde hvor vi står over for noget andet, end bygningstegningerne beskriver, kommer ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører ud for at kigge på sagen. I langt de fleste tilfælde sørger sagsingeniøren for hurtigst muligt at lave nye statiske beregninger og tegninger, som noteres til senere dokumentation.

Så snart de nye beregninger og tegninger foreligger, sørger vi for at orientere vores leverandører, så vi hurtigt kan få evt. specialdele leveret. Vores erfaring gør, at vi kender til de løsninger, som ophænget ofte kan ændres til. Derfor har vi en stor samling af ståldele liggende på lager, så vi kan afhente de dele, ingeniøren foreskriver, uden at skulle vente på, at nye materialer skal produceres.

I mellemtiden går vores montører i gang med det indvendige og omkringliggende arbejde for at undgå spildtid, så vi stadig kan holde tidsplanen. I denne proces banker vi brystningen fra det gamle vindue ned, sætter altandør i og laver afslutning med gulv og lysning.

Vi gør alt, hvad vi kan for at opfange evt. problemer så tidligt i processen og omstrukturerer arbejdet, så vi hurtigst muligt kan komme videre med opgaven.

Hvis der opstår alvorlige udfordringer, når facaden åbnes, som ikke bare kræver en ny statisk beregning, informerer vi vores bygherre. Det kan være, hvis der er råd i bjælken, eller kvaliteten af bjælken ikke er god nok. I disse tilfælde starter en proces og evt. forsikringssag. Arbejdet på pladsen planlægges i samarbejde med bygherre efter denne proces.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører sørger altid for at udarbejde notater og ændre tegningsmaterialet, hvis vi foretager statiske ændringer i projektet, så vi altid har dokumentation på de arbejder, som er udført.

Om vores metode

Mange etageejendomme i København har ikke et murværk, der på tilstrækkelig vis kan bære altanernes vægt på de øverste etager.

Derfor benytter vi en ophængningsmetode, hvor vi etablerer et stykke stål på tværs mellem to etagebjælker, der ligger i etageadskillelsen på alle etager. Altanbenene føres ind under denne udveksling og fastgøres. Efterfølgende brand- og lydsikres det område, vi har arbejdet i.

Hvis de statiske beregninger fra ingeniøren viser, at murværket ikke alene kan bære altanen, og det ikke er muligt at montere en stålvinkel (udveksling) mellem etagebjælkerne, så monterer vi altanerne på et indmuret stag. Det er en løsning, som ingeniører og kommune også har godkendt. Vores løsninger er derfor godkendte uanset, hvilke udfordringer vi støder på.

Med vores metoder og løsninger undgår vi at skulle flere meter ind i lejligheden for at åbne gulvet eller fjerne køkkenelementer for at montere altanen. Vi minimerer derfor bygningsarbejdet i din lejlighed, så du får en mindre indgriben i din hverdag, mens arbejdet står på.

Vores metoder giver os også mulighed for at skjule ophængene, så vi undgår synlige stålprofiler på facaden. Det giver en æstetisk altanløsning.

Eksterne og uvildige statikere og ingeniører har godkendt vores metode som en god, sikker og holdbar løsning til fastgørelse af altanen.

 

Se hvordan vi monterer en almindelig facadealtan

Afspil video

Når vi er færdige med en altan, efterlader vores montører en “farvel-pakke” som bl.a. indeholder en lille gave som I kan bruge til at fejre den nye altan, en bemærkningsseddel samt en brochure med altantilbehør

Eksempel på den nye altandør med reetableret lysning, som I selv skal male efterfølgende

Se hvordan vi arbejder, når vi monterer jeres drømmealtan

Afspil video

Vil du vide mere?

Læs mere om de 4 andre steps i processen mod nye altaner

Mød vores eksperter

Vil du vide mere om hvordan vi monterer altaner, eller har du et konkret spørgsmål til vores eksperter? Kontakt os her

Allan Vanggaard

Allan Klæstrup Vanggaard

Altankonsulent

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.