Altanbyggetilladelsen

Projekteringsfasen handler om at få tilladelse fra myndigheder til at sætte altaner op, som altså er en nødvendig og essentiel del af altanprocessen. Men hvordan får man tilladelse og hvilke regler gør sig gældende?

Projekteringen og myndighedsbehandlingen tager vi os af og det sker i et samspil mellem vores egne tegnere og eksterne rådgiver-/ingeniørfirmaer. Det er din garanti for en fleksibel sagsbehandling, hvor du som kunde skal foretage dig mindst muligt, samt, at vi overholder alle regler og sikrer dig den bedste løsning i forbindelse med netop dit altanprojekt.

En byggetilladelse til en altan kræver præcise opmålinger

Ældre etageejendomme er ensbetydende med gamle tegninger. De er ofte behæftet med for stor usikkerhed, når der skal etableres altaner. Her er det vigtigt, at alle detaljer er noteret korrekt, hvis ansøgningen om altan byggetilladelse ikke skal støde på komplikationer og unødvendig ventetid.

Altan.dk’s samarbejdspartner, LE34, foretager derfor altid en detaljeret digital opmåling af ejendommen, hvor de kommende altaner skal monteres. Hermed får vi kortlagt facadens geometri til gavn for det videre tegningsarbejde og som en forudsætning for at opnå altantilladelse.

Når vi projekterer dit altanprojekt, er der ofte flere faggrupper inde over, så vi er sikre på at dit projekt kommer hurtigst muligt igennem hos kommunen. Det betyder at der er meget dialog om hver enkelt projekt.

Tegning, udregning og kontakt til kommunen – vi klarer det hele

Som kommende altanejer skal du og din boligforening ikke selv stå med besværet omkring projektering og myndighedsbehandling. Projekteringsafdelingen hos Altan.dk udarbejder tegningsmateriale og statiske beregninger, som er de beregninger, der skal sikre, at altankonstruktionen er korrekt og lever op til de regler, byggetilladelsen forudsætter.

Hos nogle kommuner – eksempelvis Københavns Kommune – kræver de både, at der indsendes detaljeret montage- og konstruktionsprojekt og et hovedandragende (tegninger). På baggrund af disse oplysninger og tegninger beslutter kommunen, om der kan gives en æstetisk hovedbyggetilladelse fra kommunens arkitekter. Først herefter vil kommunen udstede en endelig tilladelse til, at altanmontagen kan påbegyndes.

Hos Altan.dk er vi i løbende dialog med din kommune. Vi klarer det praktiske og kender samtlige regler der skal overholdes, for at få en tilladelse til at opføre altaner. Vi er naturligvis klar over, at I ønsker altanerne opført så hurtigt som muligt, samtidig med, at vi bestræber os på at processen skal forløbe så korrekt og gnidningsfrit som muligt. I kan således trygt overlade altanprojekteringen til os, og vide, at vi arbejder så hurtigt og effektivt, som det er muligt i din kommune.

Dialog med kommunen om byggetilladelse til altanen

Selvom vi oftest har et upåklageligt samarbejde med myndighederne, kan der til tider være behov for at gå i tættere dialog med den pågældende kommune.

Kommunen har en naturlig og indlysende interesse i, at de gamle bygningers arkitektur og æstetik ikke påvirkes i negativ retning. Det gælder eksempelvis ved tilbygninger og ved montage af nye altaner, som er en del af det offentlige rum.

Hos Altan.dk er det vores klare mål, sammen med jer som bygherre, at arbejde mod den mest optimale altanløsning til ejendommen. På den måde imødekommer vi alle interessenters ønsker – både hvad angår udseende og størrelse samt placering og krav til altan byggetilladelse.

Se når vi regner og tegner på dit livs altan...

Afspil video

Vil du vide mere?

Læs mere om de 4 andre steps i processen mod nye altaner

Mød vores eksperter

Vil du vide mere om projekteringen, eller har du et konkret spørgsmål til vores eksperter? Kontakt os her

Allan Vanggaard

Allan Klæstrup Vanggaard

Altankonsulent

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.