Model 1 – Screening

Hvis I har gamle altaner på jeres ejendom, er det utrolig vigtigt, at have et overblik over hvilken tilstand altanerne er i. Særligt gamle betonaltaner, er i disse år i søgelyset, da der findes titusindvis af betonaltaner, som har overskredet deres forventede levetid. Det er særligt altaner med såkaldte udliggerjern, der kræver ekstra opmærksomhed.


Vores erfaring er, at der kan gives en overordnet sikkerhedsvurdering af altaner uden at skulle foretage destruktive undersøgelser. Vi anbefaler derfor at starte med en screening og et visuelt eftersyn, hvor grundlæggende forhold afklares. Herefter kan der lægges en plan og model 2 og 3 kan komme i spil

Screening omfatter:

 • Bygningsejer leverer BBR oplysninger til os for fastlæggelse af ejendommens alder mv.
 • Bygningsejer giver os adgang til kommunens digitale arkiv, hvor vi vil finde evt. tegninger og statiske beregninger, der kan vise noget om altanernes opbygning.
  Vi gransker tegningerne og vurderer kritiske forhold.
 • Vi besigtiger ejendommen og laver en overordnet registrering af synlige skader. Vi vil også gerne ind og se på altanerne fra et par lejligheder. Bygningsejer sørger for adgang.

 

Screeningen vil afsluttes med en rapport, der omfatter oplistning af forudsætninger, granskning, problembeskrivelse og konklusion.

På baggrund heraf vil bygningens altaner indplaceres i én af de tre kategorier nedenfor.

 1. Den altantype, der er tale om, er ikke i risikozonen. Levetid vurderes.
 2. Vi kan ikke med blot en visuel inspektion fastlægge altanernes tilstand, og der skal derfor deciderede undersøgelser til, før vi kan sige noget præcist om sikkerhed og levetid.
 3. Det er åbenlyst at altanerne er farlige og skal renoveres eller udskiftes snarest.


Hvis altanerne er i kategori 1, kan screeningen udbygges med en udarbejdelse af en plan for vedligehold (Se model 2, eftersyn).

Hvis altanerne er i kategori 2, vil vi kunne komme med et forslag til, hvilke undersøgelser der er relevante, og hvad det vil koste (se model 3, undersøgelse).

Hvis altanerne er i kategori 3, gives forslag til næste skridt og overordnet økonomisk vurdering (se model 3, undersøgelse).

En screening koster:

 • Boligejendom med mindre end 10 altaner: kr. 16.500 ekskl. Moms (kr. 20.625 inkl. moms)
 • Boligejendom med 11-50 altaner: kr. 22.000 ekskl. Moms (kr. 27.500 inkl. moms)
 • Boligejendom med mere end 50 altaner: Prisen vurderes fra sag til sag

Vil du vide mere om altanmarkedet?

Vi prøver i så høj grad som muligt at skrive aktuelle og interessante artikler om altanmarkedet samt om Altan.dk, når der skal noget, som vi mener kan være interessant for vores omverden. Her ser du et udsnit af disse artikler.
Klik og læs flere.

De 5 trin til ny elevator

Når du indgår aftale med Altan.dk om at levere en udvendig elevator, er der 5 procestrin som vi skal igennem. Læs mere om dem her

01. Rådgivning og tilbud

02. Elevator projektering

03. Elevatoren produceres

04. Elevatormontage

05. Aflevering & service

Vil du vide mere?

Hvis du er i tvivl om hvorvidt jeres altaner kræver et altantjek, eller hvis du vil have et tilbud på et eftersyn, er du velkommen til at kontakte vores eksperter. Vores altaneftersyn er altid uvildige og udføres af uafhængige eksperter

Dan Metzdorff

Forretningsudvikler – Vest

Niels Urban

Niels Urban

Salgsdirektør

Jesper Fogh Christensen

Produktionsdirektør

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.