5 gode grunde til at få udført et altaneftersyn

Der er god grund til at være opmærksom på altanerne i boligforeningen. Vedligeholdelse af altaner kan nemlig både være en økonomisk- og sikkerhedsmæssig fortjeneste, hvis skader opdages i opløbet. Altaneksperten giver her fem gode grunde til, hvorfor et altaneftersyn, kan være værd at investere i – før det er for sent.

Sommeren er på vej og det betyder for mange, at der tilbringes flere og flere dage på altanen. Derfor er det tidlige forår og efteråret ideelle tidspunker at få prioriteret et altaneftersyn. Og der er god grund til at prioritere altaneftersynet. Altan.dk, der er Danmarks største leverandør af altaner, erfarer nemlig, at mange altaner har overskredet deres levetid, og derfor kan være i risiko for nedstyrt.

50.000 altaner er i risikozonen

Der findes særligt én altantype, af en vis alder, der er i risiko for at have nedsat bæreevne på grund af skader i bærejernene. Skader, der i værste tilfælde kan betyde, at altanen er farlig at opholde sig på. Det er den såkaldte udkragede betonaltan med udliggerjern, der er tale om. Altanens konstruktion og datidens byggemetode betyder, at der er risiko for dannelse af kondens omkring jernet i betonen og murværket. Jernet vil dermed begynde at ruste og med tiden miste bæreevne til det punkt, at den falder ned, hvis skaden ikke bliver opdaget i tide.

”Man har gennem tiderne haft forskellige måder at bygge altaner på, og i en periode fra ca. 1900 – 1950 lavede man rigtig mange betonaltaner med udliggerjern,” fortæller Produktionschef hos Altan.dk, Mads Christensen, og uddyber:

”I denne type altan løber to jernprofiler (udliggerjern) fra altanens betonbund ind i murværket, i etageadskillelsen. Udfordringen opstår, når fugt samles omkring jernet. Så eroderer jernprofilerne og til sidst vil de knække som en rådden pind.”

Undersøgelser fra Teknologisk Institut antyder, at der på nuværende tidspunkt er op imod 50.000 altaner med lignende konstruktioner rundt om i landet – ca. 15.000 af dem findes i København. De bør efterses, da de har overskredet deres forventede levetid og mange af dem vil formentlig være udtjente. (Kilde: Dansk Betonundersøgelse)

Kom ulykken i forkøbet

Der findes ingen regler eller retningslinjer for, hvor ofte altaner skal have udført et eftersyn. Altan.dk og mange eksperter mener at det er en fejl, da en udkraget betonaltan har en forventet levetid på 50 år, og rigtig mange stadig anvendes. Det til trods for, at de er langt ældre og er i risiko for at forårsage skader og ulykker.

Hos Altan.dk anbefaler vi derfor, at alle altaner der er 50 år gamle bør få et eftersyn. Hvis man desuden ser plamager, pletter, revner eller afskalninger i betonen, er det også en god idé at kontakte en ekspert – også selvom altanen er yngre. Fortæller Mads Christensen

Eksperten tilføjer: ”Dog er det også vigtigt at sige, at altanen godt kan trænge til et eftersyn, selvom man ikke visuelt kan se skader eller hvis den er yngre. Det er nemlig ikke altid, at skaderne viser sig i betonen.”

Forsikringen dækker ikke

Når det kommer til vedligeholdelse af altanerne i fx andelsboligforeninger, fremgår det i ABF-standardvedtægter, at andelshaveren står for den indvendige vedligeholdelse af altanen, og foreningen står for den udvendige. Forsikringen stiller også krav til, at bygningsejeren, i dette tilfælde andelsboligforeningen, har til ansvar at vedligeholde altanerne i de bærende konstruktioner.

Selvom altanerne er dækket af andelsboligforeningens forsikring, er det ikke altid, at forsikringsselskaberne dækker skaden i tilfælde af nedstyrt af en gammel betonaltan.

”Man har begrebet pludselighed, hvor både årsagen til skaden og virkningen skal være pludselig. Det skyldes, at forsikringsselskaberne ikke ønsker at dække skader, som opstår pga. forsømmelser og manglende vedligeholdelse. Og en langsom tæring over årtier i et jern er ikke pludseligt – også selvom det er skjult,” siger forsikringsekspert Tine Aabye til Grundejernes Investeringsfonds magasin, Bedre Boliger nr. 4. Derfor kan forsømte eftersyn være dyre – både økonomisk- og sikkerhedsmæssigt.

Undgå faren for nedstyrt med et altaneftersyn

Til at udføre altaneftersynene har Altan.dk indgået samarbejder med forskellige ingeniører, med speciale i beton. Hvis din forening henvender sig til Altan.dk, med henblik på at få et altaneftersyn, formidler virksomheden kontakten til ingeniøren, der fungerer som uvildig ekspert og foretager selve eftersynet. Når eksperten har undersøgt jeres altaner, får I en rapport, hvori der indgår en handlingsplan. Derfra bestemmer I selv, hvilken leverandør der skal stå for eventuelle udbedringer eller udskiftning.

”Vi hos Altan.dk er eksperter i altaner – helt fra ansøgningsprocessen til selve monteringen. Men vi er ikke betoneksperter, og derfor har vi etableret disse samarbejder – både for at fastholde uvildigheden, men også fordi det ikke er vores ekspertose. Foreningen kan derfor føle sig trygge ved den rapport de får og herefter står det altså foreningen frit for at vælge, om den vil have Altan.dk eller en anden leverandør til at stå for renoveringen eller udskiftningen af altanerne. Men vi påtager os selvfølgelig meget gerne opgaven” siger Mads Christensen.

Altan.dk tilbyder at dække omkostningerne til rapporten, som bliver udarbejdet af den eksterne ekspert, hvis Altan.dk vælges til at udskifte eller renovere altanerne i jeres forening.

Få nye, større og bedre altaner

Hvis altaneftersynet viser, at der er behov for en større renovering eller en udskiftning af altanerne, anbefaler Altan.dk at se ind i mulighederne for udvidelse af altanerne.

”Gamle betonaltaner, af den type som er i risikozonen, er ofte små og ikke særlig brugbare. Det vil ofte være muligt at erstatte den usikre altan med en større, sikker og mere funktionel model – og Altan.dk kan sagtens genskabe det originale design, så altanerne passer til ejendommen,” siger Mads Christensen og afslutter:

”Ordet ”altan” er uden sammenligning det mest brugte ord, når danskere søger ny bolig – og har været det de sidste mange år. (Kilde: Boliga)  Derfor er altaner også et vigtigt parameter, når det kommer til salg af lejligheden. Nyrenoverede altaner gør derfor også boligerne mere attraktive.”

Lille, gammel altan / FØR

Større, ny altan / EFTER

Relaterede artikler

Kontakt vedrørende presse

No results found.

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.