Er din altan i risikozonen?

Læs mere her

Der er god grund til at prioritere et professionelt altaneftersyn: Ifølge undersøgelser, udført af Teknologisk Institut, findes der nemlig op til 50.000 betonaltaner i Danmark, som er mere end 50 år gamle og dermed har overskredet deres forventede levetid. I samarbejde med professionelle betoneksperter, tilbyder vi altaneftersyn, med henblik på at vurdere gamle altaners levetid. Et altaneftersyn kan give ro i maven.

Udkragede betonaltan med udliggerjern

Der findes særligt én altantype, af en vis alder, der er i risiko for at have nedsat bæreevne på grund af skader i bærejernene. Skader der i værste tilfælde kan betyde, at altanen er farlig at opholde sig på. Det er den såkaldte udkragede betonaltan med udliggerjern, der er tale om og altanens konstruktion, datidens byggemetode samt vind, vejr og tid, betyder, at der er risiko for dannelse af kondens (vand) omkring jernet i betonen og murværket.

I perioden fra omkring 1900 til 1950 rustbeskyttede man ikke jernet, som man gør i dag, så når der opstår kondens omkring jernet, vil jernet begynde at ruste. En altan der har hængt på facaden i 50, 60 – ja op til 100 år, med kondens (vand) omkring det bærende jern, vil med tiden ruste, miste bæreevne og i sidste ende falde ned. Ofte uden nævneværdig forvarsel, hvis skaderne ikke opdages i tide.

Eksempler på altaner, som kan være i risikozonen

Det er ikke altid helt tydeligt, at der kan være noget galt med altanen og dens konstruktion. Her ser du et par forskellige typer af altaner, som vi tit ser problemer hos.

Ansvaret ligger hos ejeren

Elevatorer skal serviceres hvert 3. år og biler skal ligeledes til regelmæssigt service, hvilket giver rigtig god mening. Men når det kommer til altaner, findes der ingen krav til periodiske eftersyn. Altaner kan altså, i pricippet, være mere end 100 år gamle, uden at have fået foretaget et eneste eftersyn. Det virker ikke hensigtsmæssigt.

Som reglerne er lige nu, er det derimod op til ejerne/ejeren selv, at sikre, at altanerne er i forsvarlig stand ligesom det skal ske på ejerens initiativ, hvis der skal foretages altaneftersyn.

Vi betaler handlingsplanen

I Altan.dk er vi er eksperter i altaner – lige fra ansøgningsprocessen til selve monteringen, men vi er ikke betoneksperter. Derfor har vi etableret samarbejde med flere ingeniører, med speciale i beton, så vi kan tilbyde uvildige og professionelle altaneftersyn, af de problematiske altaner.

Hvis du kontakter os med henblik på et altaneftersyn, vil vi sørge for at der bliver lavet en aftale mellem dig, eller en anden i boligforeningen, og den uvildige ekspert som skal udføre selve eftersynet. På baggrund af en indledende besigtigelse, vil ingeniøren lægge en handlingsplan som enten anbefaler et mere dybdegående eftersyn, eller en renovering eller udskiftning af altanerne.

Hvis den indledende besigtigelse eller et senere eftersyn konkluderer, at altanerne bør skiftes til nye – eller at de eksisterende skal renoveres – står det jer herefter frit for at vælge en leverandør til dette.

Det er dog klart, at vi meget gerne vil udføre udskiftningen eller renoveringen af jeres eksisterende altaner. Derfor tilbyder vi også at betale for specialistens handlingsplan, som bliver udført på baggrund af første besigtigelse og eventuelle synlige skader, hvis I vælger os som leverandør. 

5 gode grunde til at få udført et altaneftersyn

1. Et altaneftersyn vil give dig ro i maven og kan i yderste tilfælde afværge en ulykke.

2. Hvis du ejer en eller flere lejligheder med altan, eller hvis du bor i en andels- eller ejerforening, er det dit og dine naboers ansvar at vedligeholde altanen. Det betyder med andre ord, at det er jeres ansvar hvis altanen på ejendommen falder ned.

3. Når en altan falder ned, er det IKKE en ”pludseligt opstået” hændelse og derfor dækker forsikringen ikke.

4. Gamle betonaltaner, af den type som er i risikozonen, er ofte små og ikke særlig brugbare. Det vil ofte være muligt at erstatte den usikre altan med en større – og man kan sagtens genskabe det originale design.

5. En ny, større og sikker altan vil altid være attraktiv ved et evt. salg og du kan være sikker på, som minimum, at få investeringen hjem når du sælger din lejlighed.

Vil du vide, om din altan er i risikozonen?

5 TEGN PÅ SKADER I DIN ALTAN

5 tegn du bør reagere på

Få nye, større og bedre altaner

Hvis altaneftersynet viser, at der er behov for en større renovering eller en udskiftning af altanerne, anbefaler Altan.dk at se ind i mulighederne for udvidelse af altanerne.

Gamle betonaltaner, af den type som er i risikozonen, er ofte små og ikke særlig brugbare. Det vil ofte være muligt at erstatte den usikre altan med en større, sikker og mere funktionel model – og Altan.dk kan sagtens genskabe det originale design, så altanerne passer til ejendommen.

Gamle altaner / Før

Nye altaner / Efter

"Forsikringen dækker ikke nødvendigvis hvis altanen styrter ned."

BEDRE BOLIGER nr. 4 / 2021
Afspil video

Ifølge undersøgelser, udført af Teknologisk Institut, findes der op til 100.000 betonaltaner i Danmark, som er mere end 50 år gamle og dermed har overskredet deres forventede levetid. På Mågevej har en uvildig ingeniør foretaget et eftersyn og vurderet, at altanerne burde udskiftes. Det hjælper Altan.dk med.

Ansvaret ligger hos ejeren

Op mod 50.000 altaner kan være usikre og størstedelen skal findes på udlejningsejendomme. Altan.dk tilbyder at hjælpe professionelle ejendomsselskaber med at identificere de problematiske altaner, så de kan blive renoveret eller udskiftet.

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.