Altan Aalborg

En altan kan bringe udelivet helt tæt på – også selvom du bor i en lejlighed midt i Aalborg. Den rette altan vil føles som en forlængelse af dit hjem og skabe rammerne for gode, udendørs oplevelser.

Altaner i Aalborgs gader

Når du går en tur gennem Aalborgs gader, er der god sandsynlighed for, at du kommer forbi en altan fra Altan.dk på din vej. På bl.a. Vesterbrogade, Borgmestervænget og Niels Juels Gade pryder Altan.dks altaner de forskellige bygninger. Hos os kan du nemlig vælge præcis den altan, der passer bedst til bygningens arkitektur og alder, uanset om det er en gammel altan, der skal udskiftes, eller om der skal etableres nye altaner.

Byggetilladelse til altan i Aalborg Kommune

Når du ønsker en altan i Aalborg, skal du først søge om byggetilladelse hos kommunen.
De gældende retningslinjer er, at altanen skal:

  • placeres mindst 2,5 meter fra skel
  • placeres, så den ikke giver anledning til væsentlige gener på naboarealer
  • overholde gældende krav til sikkerhed
  • overholde evt. bestemmelser i lokalplan eller byplanvedtægt.

Vi hjælper dig med din altan i Aalborg

Vælger du at samarbejde med os, står vi gerne for alt det praktiske omkring at få byggeriet godkendt. Hos Altan.dk kender vi Aalborg Kommunes regler for altaner rigtig godt, og vi ved, hvilke grundlæggende krav altanen skal leve op til. Det gælder både krav til sikkerhed, udseende og minimering af indkigsgener hos naboerne. Hvad der tolkes som væsentlige gener er op til den enkelte kommune at vurdere, og derfor kan det være en god idé at have Altan.dk med på holdet, da vi har stor erfaring med de forskellige kommuners vurdering af indbliksgener. Den viden tager vi naturligvis med os, når vi tegner din nye altan, så den med størst mulig sandsynlighed lever op til kommunens krav for altaner i Aalborg.

Pris på altan i Aalborg

Prisen på altaner i Aalborg kan variere meget og afhænger blandt andet af valget af materialer. Stål er eksempelvis et dyrere materiale at arbejde i end aluminium. Derudover er der forskel på, om du bor i enfamilieshus eller i lejlighed. Er I flere i en etageejendom, der ønsker altan og vælger at dele udgifterne, kan I spare penge i forhold til, hvis der kun skal laves én altan. Udgifterne til arkitekttegningerne og etablering af byggepladsen, imens monteringen står på, er stort set det samme, uanset om I skal have lavet én eller 30 altaner.

Læs mere om priser på altaner eller kontakt os for at høre mere.

Spørg os

Vores altankonsulenter har alle stor erfaring med at vurdere hvad der kan lade sig gøre. Kontakt os i dag, for en gratis og uforpligtende besigtigelse af jeres altandrømme i Aalborg

Allan Vanggaard

Allan Klæstrup Vanggaard

Altankonsulent

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.