Altaneftersyn – lad os hjælpe dig med at undersøge din altan

I Danmark findes der mellem 38.000 og 50.000 altaner, der er så gamle og konstrueret på en sådan måde, at de er i risiko for at kollapse, hvis de ikke bliver udbedret eller udskiftet i tide.

Det er svært at finde et bedre sted at nyde solen, kaffen eller en god middag, end på altanen. Altanen er indbegrebet af hygge og frihed, men kun hvis du føler dig 100% sikker når du sidder på den.

Det er desværre ikke tilfældet for op imod 50.000 lejlighedsbeboere i Danmark. Når de træder ud på deres altan, træder de nemlig ud på en potentielt usikker altan, som kan kollapse uden forvarsel. Vi tilbyder altanløsninger, hvor der foretages både eftersyn og renovering af din altan.

Ønskes der etablering af nye altaner, står vi naturligvis til rådighed. Vi sætter omkring 2500 nye altaner op årligt – og vi kan også hjælpe, hvis der er behov for en hel udskiftning i forbindelse med en renovering af altan.

Har du en ældre betonaltan? Så læs videre om vores altanløsninger

Altaner er ikke farlige! Men når det er sagt, findes der altså alligevel et anseeligt antal altaner, som potentielt kan være det. Ikke fordi det er altaner, men fordi de er for gamle og konstrueret på en måde, som ikke er udviklet til at hænge på facaden så længe, som det er tilfældet med op imod 100.000 altaner i Danmark.

De altanløsninger, der er tale om, er den såkaldte udkragede betonaltan med udliggerjern. En meget almindelig og anerkendt altan og ophængningsmetode, som blev brugt flittigt i den første halvdel af det 20. århundrede.

Du bør med andre ord læse videre, hvis du har en altan som huset er født med, eller som er eftermonteret i perioden fra ca. 1890 til 1950. Særligt altaner fra 1943 til 1949 er udsatte og det er der en helt særlig grund til, forklarer Christian Bøgh Jøns Nielsen, indehaver af Dansk Betonundersøgelse:

Materialemanglen under krigen (2. verdenskrig) var især hæftet på stålet, og derfor lempede man bl.a. kravene til konstruktioners bæreevneoverskud, hvilket tillod at udføre eksempelvis udkragede udliggerjernsaltaner med slankere stålprofiler end tidligere. Grundet det mindre bæreevneoverskud for altaner opført i denne periode, er denne type altaner selvsagt mere følsomme over for korrosion som medfører en reduktion af stålprofilernes tværsnit.

Næsten 100.000 altaner overskrider aldersgrænsen

I samme rapport, som slår fast, at der findes ca. 50.000 altaner i Danmark med stor risiko for nedsat bæreevne, vurderes det ligeledes, at der findes yderligere ca. 50.000 betonaltaner, som også har overskredet deres projekterede levetid:

Det estimeres, at der i Danmark er ca. 94.000 udkragede betonaltaner med en alder på 50 år og derover. Det estimeres, at 38.000-50.000 af de i alt ca. 94.000 udkragede betonaltaner over 50 år er udført med udliggerjern.” (Kilde: Bolig- og planstyrelsen)

Det betyder med andre ord, at der, foruden de ca. 50.000 altaner med udliggerjern, findes yderligere 50.000 udkragede betonaltaner, som er konstrueret med armeringsjern i stedet for udliggerjern. Disse altaner har derfor ikke er i lige så stor risiko for nedsat bæreevne, hvorfor det anbefales, at altaner med udliggerjern prioriteres højest. Det ændrer dog ikke på det faktum, at altanerne er ”for gamle” samt at der ved flere inspektioner, er blevet fundet eksempler på at armeringen er blevet lagt forkert i altanerne og dermed ikke har den ønskede effekt for bæreevnen. Det er derfor vores helt klare anbefaling, at få udført et  eftersyn, som foretages af en professionel, uvildig, ekspert, så det kan konkluderes om altanen er i forsvarlig stand, eller om det er nødvendigt med en altan renovering eller udskiftning.

Altan renovering - det er ikke altid til at se, hvornår det er nødvendigt

Problemet med de mange altaner er ikke ophængningsmetoden i sig selv, men derimod den fremskredne alder, kombineret med metoden. Oftest vil den kritiske skade opstå i murværket, i den zone hvor udliggerjernene går fra altanbunden og ind i facaden. Her vil der, med tiden, trænge fugt ind, ligesom der kan blive dannet kondens som følge af varme/kulde påvirkningen. Kondensen skaber et fugtigt miljø omkring jernene og da der ikke fandtes samme krav til korrosionsbeskyttende behandling af jernene for 50-100 år siden, er det uundgåeligt at jernene begynder at ruste og dermed miste bæreevne.

I mange tilfælde, vil skaderne i jernet medføre visuelle skader i betonbunden, eller omkring udliggerjernene i facaden, i form af revner, afskalninger eller udfældninger. Men ikke altid.

Visuel skadesregistrering

Ud af de 100 altaner, som Teknologisk Institut har undersøgt, havde intet mindre end 58% visuelle skader.

Visuelt intakte altaner

Af de resterende 42% uden visuelle skader, havde mere end 40% alligevel fremskreden eller svær korrosion af ophænget.

Er det nødvendigt med renovering af altan? Disse tegn bør du holde øje med:

 • Revner i belægning eller pudslag på oversiden af altanpladen
 • Hultlydende belægning/pudslag på oversiden (høres som en hul/skruk lyd ved bankning med f.eks. hammer)
 • Revner i altanpladen
 • Begyndende afskalninger
 • Rødbrune udfældninger på betonoverfladen
 • Hvide og/eller rødbrune udfældninger på altanens underside
 • Afskallende eller udbulende maling på altanens underside
 • Revner i murværket omkring altanpladen
 • Forvitrede fuger i murværket omkring altanpladen
 • Utætte elastiske fuger, f.eks. under altandør eller langs evt. hulkehl
 • Revner og rust omkring evt. rækværks fastgørelser

I Teknologisk Instituts pressemeddelelse fra 23. december 2022 og omtale af projektet i bl.a. Ingeniøren, Berlingske, Politiken og Ekstra Bladet fremgår, at ud af 100 undersøgte altaner hvor 42% ikke havde synlige skader, var der alligevel ”fremskreden” eller ”svær” korrosion af bærejernene i 40% af de 42 altaner.

Af de resterende 58 altaner, med synlige skader, havde 20% fremskreden korrosion i bærejernene og i hele 44% af altanerne var korrosionen svær.

Gamle, rustne og nedbrudte betonaltaner på Mågevej i Odense. Efter gennemsyn stod det klart, at altanerne skulle udskiftes.

Det er ikke altid, at man kan se altanernes reelle tilstand med det blotte øje, uden at være uddannet ekspert.

Misligholdte altaner kan koste dyrt - hvis der ikke foretages en altan renovering

Det er indlysende, at hensynet til beboernes sikkerhed må og skal være den altoverskyggende motivation til at få udført et altaneftersyn samt en evt. renovering eller udskiftning af altanen. Men det kan altså også have store økonomiske konsekvenser, hvis altaner styrter ned og medfører person- eller materiel skade. Der er nemlig stor risiko for, at forsikringen ikke dækker, når gamle altanløsninger af beton falder ned – heller ikke selvom altanen er nævnt i forsikringen.

Tine Aaby fra Forsikring og Pension uddyber nærmere i GI’s nyhedsblad BEDRE BOLIGER nr. 4 / 2021: “Man har begrebet pludselighed, hvor både årsagen til skaden og virkningen skal være pludselig. Det skyldes, at forsikringsselskaberne ikke ønsker at dække skader, som opstår pga. forsømmelser og manglende vedligeholdelse. Og langsom tæring over årtier i et jern er ikke pludseligt. Selvom det er skjult.

Selve altanen og skaden på ejendommen vil altså med al sandsynlighed ikke blive dækket, hvis en altan falder ned.

LÆS BEDRE BOLIGER NR. 4 / 2021

På GI.dk kan du bladre i magasinet Bedre Bolig og læse hele artiklen med Tine Aabye og Jørgen Nielsen.

Professionelle eftersyn kan forhindre kollaps af altaner

Når et altaneftersyn kommer på tale i din boligforening, er det vigtigt, at få konstateret hvilken type altan I har. Dette kan nemlig have betydning for forløbet af jeres eftersyn. Er jeres altaner udkragede betonaltaner med udliggerjern, kan det være nødvendigt at lave eftersyn på alle altaner og oftest vil det være nødvendigt at lave destruktive eftersyn, da skader i bærejernene ikke altid er synlige.

I Altan.dk har vi muligheden for at tilbyde uvildige og professionelle altaneftersyn, udført af uafhængige betoneksperter. For os er det vigtigt, at man gør det man er god til. Vi er rigtig gode til alt omkring altaner – ansøgningsprocessen, designet og selvfølgelig hele konstruktions- og monteringsfasen, men også ved altan renovering. Vi er en altanvirksomhed, ikke en beton- eller ingeniørvirksomhed. Derfor er det ikke os der skal analysere betonens kvalitet, jernets bæreevne eller vurdere din altans levetid. Det ville ikke være troværdigt at gøre med den ene hånd, for så efterfølgende, at ville sælge jer nye altaner med den anden.

Derfor har vi indgået samarbejder med nogen af landets førende eksperter i betonkonstruktioner – herunder betonaltaner. Det betyder at vi kan tilbyde altaneftersyn, foretaget af uvildige eksperter, som ikke har andet for øje end at finde frem til de usikre altaner, så de kan renoveres eller udskiftes. 

Forskellige typer eftersyn til forskellige typer ejendomme og altanløsninger

Når vores uvildige samarbejdspartner skal udføre altaneftersyn af jeres altaner, er altantypen såvel som ophængningstypen afgørende for, hvilken proces og hvilket eftersyn der anbefales forud for en altan renovering. Der findes som hovedregel tre typer eftersyn, som du kan læse mere om længere nede på siden.

Overordnet kan det dog siges, at det som udgangspunkt anbefales at starte med en visuel screening, hvor formålet er at fastslå om altanerne udgør en umiddelbar risiko. Som vi tidligere har gennemgået på siden, kan der dog være stor usikkerhed forbundet med visuelle eftersyn, da skader i de skjulte bærejern ikke nødvendigvis kommer til udtryk på altanens overflade. Derfor kan den visuelle screenings formål ligeledes være, at fastslå, hvorvidt altanerne er konstrueret med bærejern eller ej.

Kan vi allerede på forhånd konstatere, at altanerne er af typen med udliggerjern – enten ved hjælp af tegninger og billeder som I fremsender, eller hvis I selv ved det – er vores anbefaling, at gå direkte til model 3, hvor der udføres destruktive undersøgelser på samtlige altaner, da der, jævnfør den nævnte rapport, ikke er en direkte sammenhæng mellem at alt ser fint ud, og alternes bærejern er upåvirkede.

De 3 eftersynsmetoder forud for altan renovering

Se, hvordan et visuelt eftersyn bliver udført i videoen her

Afspil video

TEGN PÅ SKADER I DIN ALTAN

Tegn, du bør reagere på

Få nye, større og bedre altaner

Hvis altaneftersynet viser, at der er behov for en større renovering eller en udskiftning af altanerne, anbefaler Altan.dk at se ind i mulighederne for udvidelse af altanerne.

Gamle betonaltaner, af den type som er i risikozonen, er ofte små og ikke særlig brugbare. Det vil ofte være muligt at erstatte den usikre altan med en større, sikker og mere funktionel model – og Altan.dk kan sagtens genskabe det originale design, så altanerne passer til ejendommen.

Gamle altaner / Før

Nye altaner / Efter

Lad os udføre et porteføljetjek, så du kan få overblikket

I Altan.dk har vi udarbejdet et koncept, som vi kalder porteføljetjek. Porteføljetjekket går ud på, at vi, sammen med en uvildig betonekspert, gennemgår jeres portefølje af ejendomme med altaner. På baggrund af dette, vil I få et overblik over jeres altaner, hvilken tilstand de er i samt få lavet en vedligeholdelsesplan, så I og jeres lejere kan nyde altanerne med ro i maven.

På Mågevej har en uvildig ingeniør foretaget et eftersyn og vurderet, at altanerne burde udskiftes

Ifølge undersøgelser, udført af Teknologisk Institut, findes der op til 100.000 betonaltaner i Danmark, som er mere end 50 år gamle og dermed har overskredet deres forventede levetid. I samarbejde med bl.a. ingeniørvirksomheden NIRAS, tilbyder vi altaneftersyn med henblik på at vurdere gamle altaners levetid. Et altaneftersyn kan give ro i maven.

Afspil video

Trænger din altan til et eftersyn?

Kontakt os, hvis du er i tvivl om din altan trænger til et eftersyn? 

Niels Urban

Niels Urban

Salgsdirektør

Dan Metzdorff

Forretningsudvikler – Vest

Mads Christensen

Produktionschef

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.