Model 3 – Undersøgelse

Hvis man ikke udefra kan vurdere hvilken tilstand altanerne er i, eller hvis der er mistanke om alvorlige problemer med altanernes bæreevne, kan det blive nødvendigt at udføre destruktive undersøgelser af altanerne.

Hvis man ikke kan vurdere altanernes tilstand ud fra tegninger, beskrivelser eller besigtigelse, er det nødvendigt at lave deciderede undersøgelser af altanerne.

Disse vil som regel være destruktive og kræve assistance fra håndværkere.

Med udgangspunkt i model 1, vil det være muligt at vurdere det nødvendige behov og prissætte dette. Men det er ikke muligt, på forhånd, at estimere en generel pris på model 3. Den skal tilpasses den enkelte ejendom og tilstanden af altanerne. Det er dog nødvendigt at gennemføre et model 1 gennemsyn med henblik på at kunne prissætte model 3.

Undersøgelser kan f.eks. omfatte:

  • Karbonatiseringsmålinger
  • Ekp-målinger
    Dæklagsmålinger
  • Ophugninger for kontrol af tilstand på jern i betonen
  • Udtagning af borekærner i beton
  • Mikro og makroundersøgelser af borekærner
Afspil video

Ifølge undersøgelser, udført af Teknologisk Institut, findes der 50.000 til 100.000 betonaltaner i Danmark, som er mere end 50 år gamle og dermed har overskredet deres forventede levetid. I samarbejde med blandt andre ingeniørvirksomheden NIRAS, tilbyder vi altaneftersyn med henblik på at vurdere gamle altaners levetid. Et altaneftersyn kan give ro i maven.

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.