Altan.dks bidrag til de 17 Verdensmål

Altan.dk har i mange år forsøgt at hjælpe hvor vi kan. Da vi begyndte, var der ikke noget der hed “CSR” og “De 17 Verdensmål”. Men det er der kommet sidenhen og med udgangspunkt i disse, vil vi her på siden beskrive hvordan vi vores arbejde bidrager til en positiv udvikling i verden med fokus på bl.a. ligestilling, klima, bæredygtighed og uddannelse.

Verdensmålene i Altan.dk

I 2015 vedtog FN 17 konkrete mål og 169 delmål, som bl.a. skulle være med til at at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene er blevet konkretiseret, så det er muligt for alle virksomheder, store som små, at arbejde med dem, i det omfang det er muligt.

I Altan.dk har vi altid arbejdet meget med CSR ligesom vi altid, i en eller anden grad, har arbejdet med flere af verdensmålene – mere eller mindre bevidst. De seneste år har vi struktureret vores CSR indsats og det er derfor muligt for os, at definere mere tydeligt, hvilke mål vi konkret arbejder med. I det følgende vil vi tage udgangspunkt i vores to projekter i Nicaragua og Zambia, men vi har også projekter herhjemme, i DR Congo, Tanzania og Nepal hvor vi således også arbejder med verdensmålene.

#1 Afskaf fattigdom

Vi har i mange år beskæftiget mere end 35 mennesker fra megt fattige kår, bekæftigelsen ligger i et udviklingsprojekt, som ikke er økonomisk selvbærende. Derfor er beskæftigelsen netop en af værdierne, ved at understøtte projekterne og de tilknyttede arbejdspladser.

Vi lønner folk for at plante træer, vi laver projekter hvor lokale kan sy og fremstille produkter de kan sælge, murstensmaskine som kan fører til jobs og kontrakter, fiskeopdræt og generelt arbejder vi på at nedsætte produktionsomkostninger for lokale bønder og derved løfte salgsprisen igennem forarbejdning af råvarer.

#3 Sundhed og trivsel

I både Zambia og Nicaragua inviterer vi hvert år unge mennesker til et 10 måneder ophold på projekter. Opholdet på projekterne, eller skolerne, kan bedst sammenlignes med ophold på danske  højskoler eller efterskoler. I løbet af opholdet er der bl.a. stort fokus på det sociale, samt at undervise i  sundhedsmæssige forhold. Vores erfaring er, at de unge tager det de lærer, med hjem til deres lokalsamfund, hvor de deler ud af deres viden.

Vores arbejdsvilkår på projekterne er af høj standard, sammenlignet med vores lokale omgivelser og vi arbejder aktivt for at opnå god og ærlig kommunikation samt transparens i forhold til styrker og svagheder. Ærlighed og anderkendelse giver ro og trivsel.

Med altaner helt op til 20 kvm. har beboerne på Østerbrogade i København fået usædvanligt store uderum.

#5 Ligestilling mellem kønnene

Alle ansatte på vores projekter, uanset hvor i verden det måtte være, har ens vilkår og modtager samme løn, uanset køn. Vi har således kvinder på lige lønninger og vilkår, som de mandlige ansatte . I vores udviklingsafdelinger er kvinder repræsenteret og bidrager til alle beslutninger. Iblandt vores regelsæt er der desuden nul-tolerance overfor kønsdiskrimination, anstødende kommentarer mv.. Vores kvindelige elever beskriver dette miljø som en helt særlig forudsætning for, at deres selvtillid kan vokse på lige fod med drengenes.

#7 Bæredygtig energi

Begge projekter i både Zambia og Nicaragua, forsynes med grøn energi både. Dette bruges bl.a. til at hente vand op fra brønde, som er etableret på grundene, til opvarmning af vand og belysning i vores bygninger. Vores transportmidler drives dog stadig af fossile brændstoffer.  I Afrika modarbejder vi nedfældning af skove, ved ikke at købe kul til madlavning. Vi har tilkøbt store arealer for at kunne afgrene og opsamle nedfald, som vi bruger i særlige ”rocket stoves” der brænder træet særligt effektivt og uden udledning af sod og generelt få partikler i røggasserne.

Udover ovenstående er samtlige bygninger bygget af lokale materialer, ligesom vi generelt lever af hjemmedyrket mad og holder egne dyrehold.

På vores projekter er der absolut lighed mellem kønnene. Om det er lønninger, arbejdsopgaver eller i idrætstimerne, som her på vores fodboldbane, som 25 Altan.dk medarbejdere har været med til at opføre.

På Iværksætterskolen i Nicaragua, fik eleverne til opgave at skabe noget brugbart ud af affald. Her er det blevet til en affaldsspand, lavet af plastikflasker.

#10 Mindre ulighed

I en opsætning, hvor økonomisk og personligt overskud hos danskere, målrettes at fremme livskvaliteten for mindre bemidlet mennesker (frivillige donationer fra danskere), vil der som udgangspunkt være en meget synlig ulighed – vi er født ind i lande på forskellige udviklingsstadier. Denne synlige forskel, bruger vi konstruktivt. Hvad der af os danskere, betragtes som essentielle basisforhold, kan oftest være u-opdaget eller endnu ikke tildelt tiltrækkelig opmærksomhed. På projekterne stiller vi skarpt på bl.a. varieret og fyldestgørende kost. Vores frivillige vesterlændinge, projekternes lokalt ansatte, og eleverne spiser alle den samme mad. Vi har gode hygiejnevilkår for alle og vi implementerer bevægelse, leg og sport i arbejdsdagen, dermed kan sundhed og glæde opprioriteres.

Når ansatte bliver gravide, tilbyder vi et længere barselsforløb og efterfølgende pasning af børnene tæt på arbejdspladsen, så barnet ikke skal ”overdrages” til familie og venner, for at moren kan fortsætte arbejdet. Vores senior ansatte er på nedsat tid, til fuld løn og har vi ansatte med kroniske smerter, tilbydes de skånejob eller agerer rådgivere indenfor deres felt. Vi afskediger dem ikke.

#11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vores målsætninger omhandler overvejende lokalsamfundet, men vores indflydelse på byerne er også værd at nævne. Blandt andet afholder vi biografaftner for landsbyens børn, hvor billetten er en stor pose plastikaffald, som børnene skal aflevere imod gratis indgang. Vi tillader ikke besøgende eller ansatte, at medbringe drikkevarer i engangsemballage fra div. indkøb. Vi bruger udelukkende flasker med pant systemer ligesom vi udvikler landsbyprojekter med legepladser, sportsfaciliteter, vandforsyning, badeforhold. Vi køber lokalt produceret/dyrkede grøntsager, når vi skal supplere vores egne og skaber lokale arbejdspladser indenfor produktion og servicefag indenfor bl.a. turisme.

#13 Klima indsats

Alle vores gæster, som ankommer til Zambia fra udlandet, skal plante min. 5 træer som en kompensation for deres fodaftryk. Vi køber ikke kød eller fisk som er ulovligt fisket eller skudt uden tilladelse og vi dyrker uden brug af skadelige sprøjtemidler. Vi udleder alt vores “sort-vand” forsvarligt og har affaldssystemer, som sikrer ordentlig håndtering af affald. Vi bruger solpaneler og solfangere og snart vindmøller. Vi laver gødning baseret på naturlige ressourcer på vores arealer og mikrobiologiske processer. Vi bevarer og beskytter naturen imod afbrænding, nedfældning og udtørring. I vores undervisning er naturlige ressourcer og bæredygtighed altid helt essentielt indhold i pensummet.

Fællesmøde i Nicaragua, hvor Altan.dk's CSR ambassadør, Glenn Mott, briefer de ansatte. Nederst til venstre hjørne, ses Julie, Glenn's kone. Julie og Glenn har boet 3 år på projektet i Nicaragua med deres 3 børn, ligesom de har boet i en årrække på skolen i Zambia.

#14 Livet i havet

Med en beliggenhed ned til verden anden største sø – Tanganyikasøen – har vi stor interesse i at beskytte livet i søen, der er så stor, at den opfører sig som et hav med bl.a. flod og ebbe. Vi har bl.a. produceret og udsat mange store betonklodser med lange fangearme i jern i områder hvor fiskene yngler. Dette forhindrer lokale fiskere i at forstyrre processen og i at fiske yngel, med finmaskede net. Det er med til at genoprette balancen i den stærkt over-fiskede sø, der er så vigtig for de 3 lande der grænser op til den. Og vi kan allerede se en effekt ved vores lille område af søen.

I et samarbejde med regeringen, konfiskerer vi ulovlige fiskenet (net beregnet til yngel) og overdrager nettene til myndighederne, hvis de benyttes i vores område af søen.

#17 Partnerskaber

I Danmark indgår vi i partnerskab med andre virksomheder og foreninger, ligesom vi inviterer andre virksomheder til at tage del i vores projekter. Vi bestræber os på at udvide disse partnerskaber og dermed tage stadig større del i udviklingsarbejde og konkret understøttelse af FN’s verdensmål.

Afspil video om Iværksætterskolen, Casa Capasa

Glenn Mott og Peter Knudsen taler med 4 af de lokalt ansatte i Nicaragua om hvorvidt de føler sig som en del af Altan.dk samt det at have kollegaer så langt væk, som i Danmark.

CSR

Vil du vide mere?

Her kan du læse mere om vores forskellige hjælpeprojekter rundt omkring i verden samt om hvordan vi arbejder med CSR i Altan.dk

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.