Altan
bygge-tilladelse

Altan byggetilladelser er en nødvendig og essentiel del af altanprocessen. Men hvordan får man egentlig sådan en byggetilladelse i hus, og hvilke er regler gør sig gældende? 

Som kommende altanejer skal du og din boligforening ikke selv stå for besværet med projektering og myndighedsbehandling. Det praktiske arbejde i forbindelse med byggetilladelsen tager vi os af. Det betyder også, at vi hos Altan.dk står for at udarbejde de tegninger og statiske beregninger, der danner grundlag for den endelige tilladelse fra kommunen.

Projektering og myndighedsbehandling sker i et samspil mellem vores egne tegnere og eksterne rådgiver-/ingeniørfirmaer. Det er din garanti for fleksibel sagsbehandling, at vi overholder alle reglementer og sikrer dig den bedste løsning i forbindelse med netop dit altanprojekt.opmåling
landmåler opdeling altan

En byggetilladelse til en altan kræver præcise opmålinger

Ældre etageejendomme er ensbetydende med gamle tegninger. De er ofte behæftet med for stor usikkerhed, når der skal etableres altaner. Her er det vigtigt, at alle detaljer er noteret korrekt, hvis ansøgningen om altan byggetilladelse ikke skal støde på komplikationer og unødvendig ventetid. 

Altan.dk’s samarbejdspartner, LE34, foretager derfor altid en detaljeret digital opmåling af ejendommen, hvor de kommende altaner skal monteres. Hermed får vi kortlagt facadens geometri til gavn for det videre tegningsarbejde og som en forudsætning for at opnå altantilladelse.

Ønsker I en besigtigelse af jeres ejendom med henblik på at undersøge muligheden for altaner? Vi kan give jer meget mere information om krav og regler, som I måtte have spørgsmål omkring. Kontakt os i dag og få vores vurdering af muligheden for at opnå altan byggetilladelse i jeres ejendom. Vi har omkring 3.000 altanprojekter årligt og vores mange års erfaring og ledende position i markedet har givet os en tæt og god dialog med kommunen.

projektering

Vi står for projekteringen

Altan.dk tegner og regner. Projekteringsafdelingen hos Altan.dk udarbejder tegningsmateriale og statiske beregninger, som er de beregninger, der skal sikre, at altankonstruktionen er korrekt og lever op til de regler, byggetilladelsen forudsætter. 


Hos nogle kommuner – eksempelvis Københavns Kommune – kræves der både, at der sker en indsendelse af et detaljeret montage- og konstruktionsprojekt og et hovedandragende (tegninger). På baggrund af disse oplysninger og tegninger vælger kommunen, om der kan gives en æstetisk altan byggetilladelse fra kommunes arkitekter. Først herefter vil kommunen udstede en endelig altantilladelse til, at monteringen kan påbegyndes.


Hos Altan.dk er vi i løbende dialog med din kommune. Vi klarer det praktiske og kender samtlige regler for altan byggetilladelse. Vi er naturligvis udmærket klar over, at I ønsker altanerne opført så hurtigt som muligt. I kan således trygt overlade altantilladelsen til os og vide, at vi arbejder så hurtigt og effektivt, som det er muligt i din kommune.

Projektering
byggetilladelse

Dialog med kommunen om byggetilladelse til altanen

Selvom vi oftest har et upåklageligt samarbejde med myndighederne, når det kommer til altan byggetilladelser og reglerne for altaner, kan der til tider være behov for at gå i tættere dialog med den pågældende kommune. 


Kommunen har en naturlig og indlysende interesse i, at de gamle bygningers arkitektur og æstetik ikke påvirkes i negativ retning. Det gælder eksempelvis ved tilbygninger og ved monteringen af nye altaner, som er en del af det offentlige rum.

Hos Altan.dk er det vores klare mål, sammen med jer som bygherre, at arbejde mod den bedst mulige altanløsning til ejendommen. På den måde imødekommer vi alle interessenters ønsker – både hvad angår udseende og størrelse samt placering og krav til altan byggetilladelse.

dialog altan.dk kommune
footer-logo-small_new.png
.

Hovedkontor

Altan.dk
Æblegården
Næstvedvej 60
4180 Sorø

70 70 20 18
info@altan.dk

Kontor vest

Altan.dk
M. P. Bruuns Gade  43
8000 Aarhus C


70 70 20 18

info@altan.dk

Showroom

København
Gammel Kongevej 19
1610 København V

Aarhus
M. P. Bruuns Gade 43
8000 Aarhus C

Følg altan.dk

Følg altan.dk på Facebook  Følg Altan.dk på LinkedIn  Følg Altan.dk på Instagram

© Altan.dk

Vil du have en uforpligtende snak?
Lad os kontakte dig