Uvildige eksperter inden for stål, beton og konstruktioner tager sig af det praktiske

Når du har accepteret et tilbud om eftersyn af din altan, overdrages sagen til en uvildig ekspert. Herefter går de indledende undersøgelser af altanerne igang.

Vi er rigtig gode til alt omkring altaner; ansøgningsprocessen, designet og selvfølgelig hele konstruktions- og monteringsfasen — og det samme gælder ved renovering af altaner. Vi er en altanvirksomhed, ikke en beton- eller ingeniørvirksomhed. Derfor er det ikke os der skal analysere betonens kvalitet, jernets bæreevne eller vurdere din altans levetid.

En screening omfatter følgende undersøgelser:

  • Gennemgang af BBR-oplysninger for fastlæggelse af ejendommens alder mv.
  • Gennemgang af eventuelt materiale i kommunens digitale arkiv, hvor evt. tegninger og statiske beregninger, som kan vise noget om altanernes opbygning. Kunden sikrer evt. adgang til det digitale arkiv, såfremt dette er påkrævet.
  • Granskning af tegninger og vurdering af evt. kritiske forhold.
  • Besigtigelse af ejendommen, hvor der laves en overordnet registrering af synlige skader. I forbindelse med besigtigelsen udføres på enkelte altaner en scanning fra oversiden med georadar, til endelig fastlæggelse af bærende indstøbningsdeles placering og vurdering af altanernes konstruktive virkemåde. Bygningsejer sørger for adgang til disse altaner.

På baggrund af screeningen af din altan, kan det være nødvendigt at udføre et eftersyn – enten et visuelt eftersyn eller et destruktivt eftersyn, som også udføres af uafhængige eksperter inden for de givne områder.

Det visuelle eftersyn

Som udgangspunkt anbefales det altid at starte med et visuelt eftersyn, hvor formålet er at fastslå om altanerne udgør en umiddelbar risiko. Dog kan der være stor usikkerhed forbundet med det visuelle eftersyn, og hvis vi allerede ved første screening kan fastslå at det drejer sig om gamle betonaltaner med udliggerjern, anbefaler vi et destruktivt eftersyn.

Når du skal have et visuelt eftersyn kommer én af vores uvildige eksperter ud til jer for at kigge på altanerne. Her vil de kigge på tegn på nedbrydning og ved den mindste tvivl scannes altanerne med en georadar.

 

Hvad får man ved et visuelt eftersyn?
  • Kortlagt sin altans konstruktionstype
  • En god og præcis vurdering af altanernes aktuelle tilstand

 

Hvad får man ikke ved et visuelt eftersyn?
  • En vurdering af altanernes restlevetid
  • Risikovurdering for fremtidig nedbrydning

Er det nødvendigt med et destruktivt eftersyn?

I nogle tilfælde er det simple svar: JA. Ved nogle typer altaner kan der ligge for mange skjulte forhold og forringelser, som ikke kan ses, medmindre man laver et destruktivt eftersyn. F.eks. i de tilfælde hvor altanerne er udført med udliggerjern, vil det være nødvendigt at udføre destruktive undersøgelser.

Det destruktive eftersyn udføres enten ved ophugninger til udliggerjern, ind under facademurværket eller ved udtagning af borekerner, for mest præcist at kunne vurdere altanernes tilstand og sikkerhed.

Idet kritisk nedbrydning af de bærende stålprofiler kan foregå skjult på denne altantype, som beskrevet tidligere, er det altid nødvendigt med en totalkontrol af altaner af denne type.

Omkostningerne til undersøgelse af denne altantype vil derfor variere betydeligt, afhængigt af hvor mange altaner der er i ejendommen. Prisen du får vi inkludere reparationer, ophugninger og efterfølgende rapport.

Sådan foregår et visuelt eftersyn

Afspil video

Mød vores eksperter

Vil du vide mere om de forskellige typer eftersyn, eller har du et konkret spørgsmål til vores eksperter? Kontakt os her

Stina Skovbo

Salgssupporter

Allan Vanggaard

Allan Klæstrup Vanggaard

Altankonsulent

Niels Urban

Niels Urban

Salgsdirektør

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.