Proces for altaneftersyn

Hvornår har du sidst fået efterset din altan? Sikkert aldrig. Har du en ældre altan, kan det være, at den trænger til et eftersyn. 

Når du indgår aftale med Altan.dk om et altaneftersyn, står vi for hele processen lige fra den første screening og besigtigelse til udarbejdelse af rapport samt vurdering af din altans aktuelle tilstand i samarbejde med vores uvildige eksperter inden for beton, stål og konstruktioner.

Læs om processen step for step herunder.

01

Screening og tilbud

Lad os hjælpe dig med at undersøge din altan

Når din altan skal have et eftersyn, vil vi, inden du får et tilbud, altid screene din altan og på baggrund af billeder, vurdere altantypen. Ofte kan vi allerede, på baggrund af denne screening, fastlægge hvilken type altaneftersyn, du kan forvente. 

02

EFTERSYN — VISUELT ELLER DESTRUKTIVT?

Uvildige eksperter efterser din altan

Når sagen overdrages til en uvildig ekspert, går de indledende undersøgelser igang, hvor ejendommens BBR-oplysninger, eventuelt materiale i kommunens digitale arkiv, granskning af tegninger og vurdering af evt. kritiske forhold gennemgåes – derudover besigtiges ejendommen, hvor der laves en overordnet registrering af synlige skader.

På baggrund af screeningen af din altan, kan det være nødvendigt at udføre et eftersyn – enten et visuelt eftersyn eller et destruktivt eftersyn, som også udføres af uafhængige eksperter.

03

RAPPORT

Hvad er den aktuelle tilstand?

Når din altan er blevet screenet og efterset af vores uvildige samarbejdspartnere, vil du få tilsendt en rapport, som indeholder alt, hvad du skal vide om din altans tilstand, forventede restlevetid, samt en vurdering af risikoen for udvikling af fremtidige skader.

Vi gennemgår gerne rapporten med dig for at undgå usikkerhed og tvivlsspørgsmål om, hvorvidt du tør benytte din gamle altan.

04

PLAN FOR VEDLIGEHOLD

Skal der gøres noget?

Der udarbejdes i rapporten et forslag til en overordnet plan for udbedring af skader og etablering af vedligeholdelsesforanstaltninger for altanerne.

Alt efter, hvad rapporten viser, gives der i nogle tilfælde en vurdering af, hvornår vedligeholdelsesforanstaltningerne senest bør udføres, for at have den nødvendige effekt. Planen vil kunne bruges fremadrettet til at sikre altanernes korrekte vedligehold.

05

EVENTUEL RENOVERING ELLER UDSKIFTNING

Hvordan sikrer vi din altan?

Hvis altaneftersynet viser, at der er behov for en større renovering eller en udskiftning af altanerne, anbefaler Altan.dk at se ind i mulighederne for udvidelse af altanerne.

Gamle betonaltaner, af den type som er i risikozonen, er ofte små og ikke særlig brugbare. Det vil ofte være muligt at erstatte den usikre altan med en større, sikker og mere funktionel model – og Altan.dk kan sagtens genskabe det originale design, så altanerne passer til ejendommen.

Har du en ældre betonaltan?

Er din altan i risikozonen?

Altaner er ikke farlige! Men når det er sagt, findes der altså alligevel et anseeligt antal gamle altaner, som potentielt kan være det. Ikke fordi det er altaner, men fordi de er for gamle og konstrueret på en måde, som ikke er udviklet til at hænge på facaden så længe, som det er tilfældet med op imod 100.000 altaner i Danmark.

Find din drømmealtan

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.