Nyheder-billede:
Altan.dk søger afdelingsleder for projekteringsafdeling
Nyheder-Overskrift:
Altan.dk søger afdelingsleder for projekteringsafdeling
Nyheder-Dato:
25-10-2018
Nyheder Introtekst:
Tippi – Gummistøvler og altaner – Bind det hele sammen som afdelingsleder for projekteringsafdelingen
Nyheder-tekst:

Som afdelingsleder i projekteringsafdelingen skal du ikke stå på tæer og råbe for at blive hørt. Du får en helt central rolle, hvor du har stor indflydelse på processerne i afdelingen, og hvor du binder hele organisationen sammen og sikrer samspillet med de andre afdelinger.

Som afdelingsleder får du det faglige og personalemæssige ansvar for en projekteringsafdeling med 4 medarbejdere – en afdeling som du forventeligt vækster med 2 medarbejdere årligt. Så udover, at du udvikler dig selv som leder, udvikler du også dit team og afdelingen.

I rollen er du med til at tegne strategien for altan.dk, hvilket bl.a. afspejles i din deltagelse i produktudvalget, hvor du er med til at udvikle det fremtidige produktsortiment. Dette bliver kombineret med, at du i rollen får frie hænder til at sætte dit aftryk på afdelingen f.eks. med en udvidelse af én elevatorenhed og etablering af en konstruktionsingeniørenhed in house, så du og teamet favner endnu bredere og får endnu flere udfordringer. Kort sagt – din indflydelse bliver gjort gældende!


Med stor indflydelse, forventes gode resultater. Her kan du se, hvad du inden for de første 12 måneder har været med til at skabe:


Udvikling og optimering


  • Med dit overblik og struktur skaber du dig overblikket over afdelingens ressourcer, processer, opgaver og optimeringsmuligheder. Herefter udarbejder og igangsætter du en række initiativer, som strømliner afdelingen og sikrer kvaliteten i processerne, færre fejl hos kunderne og bedre økonomi i projekterne.
  • Du er opsøgende på input fra alle sider, og du tager blandt andet de input, der kommer fra marken og får det inkorporeret i projekteringsdelen, så arbejdsgangen for Altan.dk’s montører lettes.
  • Hver 14. dag sparrer du på tekniske løsninger med den tekniske coach, hvor I sammen kommer til bunds med dem og laver konkrete løsningsprojekter.


Samarbejde på tværs af afdelinger


  • Med din dialog og tillidsvækkende facon, er du forgangsmand på at skabe et ubrydeligt sammenhold på tværs af afdelingerne. Du kommunikerer tydeligt arbejdsgange og ansvar, så alle involverede kolleger er på bølgelængde i samarbejdet, og dermed sikrer du grænsefladerne i samarbejdet med de øvrige afdelinger. Helt konkret sørger du for, at der sker et godt overdrag fra salg til projektering, herunder er du med til at udvikle et setup indeholdende overdragelsesmøde og skabeloner (altan har pt. en arbejdsgang, men den skal som minimum tilpasses og optimeres.) Med dine tiltag bliver sammenhængskraften tydeligere, og I fremstår i højere grad som en samlet enhed.
  • Med din forståelse for branchen varetager du kommunikationen med myndigheder/kommuner, og bygger videre på det i forvejen gode samarbejde. Herunder tager du også hånd om generelle uklarheder og på enkeltsager.


Ledelse


  • Du er en succes på ledelsesområdet, når du skaber en homogen gruppe, som fungerer i det daglige samarbejde. Det gør du ved at gå forrest som leder, og følge op på dine medarbejdere og sparre med dem omkring konkrete udfordringer. Generelt i dit virke har du stort fokus på at engagere og motivere dine medarbejdere til at blive endnu dygtige. Ved at være nærværende og engageret i dine kolleager skaber du et unikt miljø, hvor medarbejdere trives og hvor sammenholdet er stærkt
  • Et andet succesmål er, at du uddelegerer opgaver til aftalte tid og kvalitet og ressourcestyrer, så afdelingen hele tiden er på forkant med projekterne.


Har du skabt ovenstående resultater inden for det første år i ansættelsen, er din rygsæk formentlig fyldt med…


…en solid byggeteknisk indsigt, og du er nok uddannet bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt. Du behøver ikke være selvstændig projekterende, men det er essentielt, at du er godt inde i projekteringsprocessen. Med dit overblik og struktur formår du at forudsige udfordringer, og du tør handle på dem, når du ser dem. Det er vigtigt, at du bliver i helikopteren og bevarer overblikket, så du ikke lader dig gribe af detaljen. For at binde afdelingen sammen er du en stærk kommunikator både mundtligt og skriftligt.


Altan.dk


Altan.dk er skabt med det udgangspunkt at skabe det gode liv i byen ved opførelse af altaner til liv og leg samt elevatorer, der gør tilgængeligheden lettere for borgerne i byerne. Du kommer ind i en unik kultur og organisation, hvor der efter frokosten står 20 gummistøvler, så du kan gå en tur i naturen og lære dit nye team at kende. Du kommer også til at opleve, at rammerne bliver sprængt på mange måder, blandt ved at du kommer til at holde møde i en tippi.


Mind A/S varetager vores rekruttering, så hvis du vil vide mere om stillingen, eller søge den, kan du se mere her


IMG_3083
footer-logo-small_new.png
.

Hovedkontor

Altan.dk
Æblegården
Næstvedvej 60
4180 Sorø

70 70 20 18
info@altan.dk

Kontor vest

Altan.dk
M. P. Bruuns Gade  43
8000 Aarhus C


70 70 20 18

info@altan.dk

Showroom

København
Gammel Kongevej 19
1610 København V

Aarhus
M. P. Bruuns Gade 43
8000 Aarhus C

Følg altan.dk

Følg altan.dk på Facebook  Følg Altan.dk på LinkedIn  Følg Altan.dk på Instagram

© Altan.dk

Vil du have en uforpligtende snak?
Lad os kontakte dig