Nyheder-billede:
Altan – afstand til naboer
Nyheder-Overskrift:
Altan – afstand til naboer
Nyheder-Dato:
06-07-2018
Nyheder Introtekst:
Mange mennesker sætter pris på at kunne sætte sig ud på en altan med sol og luft, og vi ser flere og flere ejendomme med nye altaner. Altanbyggeriet kan dog give anledning til nabogener, hvis altanen er opsat med tæt afstand til naboerne.
Nyheder-tekst:

I de senere år er vores arkitektur blevet mere lys og luftig med større vinduespartier og flere altaner, hvor vi kan sætte os ud. Vi nyder åbenheden og at få masser af lys ind. Samtidig sætter vi også pris på vores privatliv, og at der ikke er for mange mennesker, der kan kigge ind ad vores vinduer eller ind i vores haver. Det kan være hyggeligt at følge lidt med hos de andre, men vi vil gerne skærme for nysgerrige blikke hjemme hos os selv.


Regler for altaners afstand til naboerne

I bygningsreglementet er der opstillet krav til bygningers udformning, så indbliksgener fra naboerne mindskes. Der er eksempelvis regler for, hvor tæt der må bygges i parcelhusområder. Desuden er der regler for altaners afstand til naboer, så altanen ikke medfører ”væsentlige indbliksgener” for naboerne.


Hvordan man vil definere ”væsentlige” indbliksgener fra altanen, er op til kommunerne at afgøre. Alt efter, hvor i landet man bor, kan der derfor være forskellige regler for altan afstand til naboerne.


Som udgangspunkt skal man i alle kommuner søge om byggetilladelse til langt de fleste nye byggerier og renoveringer, herunder en ny altan. Mange kommuner har blandt andet regler for, at opholdsarealer, der er hævet mere end 30 cm over terrænet skal være placeret minimum 2,5 meter fra skellet. På sommerhusgrunde skal afstand fra altan og terrasse til naboer være mindst 5 meter. 


Både Byggeloven, Bygningsreglementet og de lokale bestemmelser i kommunen skal være opfyldt, når der bygges nye altaner på etageejendommen eller på villaen. Derfor kan det være rigtig rart at få hjælp fra fagfolk til at vurdere mulighederne for at få en altan, dér hvor du gerne vil have den. Det er i nogle tilfælde muligt at få dispensation hos kommunen, men du må ikke starte byggeriet af ny altan, før godkendelserne er på plads.


Skal du have altan? Hold afstand til naboerne

Drømmer du om at få altan? Afstand til naboerne er et vigtigt element at tænke med i dine planer for en ny altan til din lejlighed eller villa. Er I en ejendomsforening, der snakker om at få altan? Så overvej at få forventningsafstemt brugen af jeres altaner, så der ikke opstår nabostrid. Eksempelvis kan I få skrevet ind i jeres husorden, hvorvidt I må grille på jeres altan, eller om det bliver generende for naboerne.


De fleste kommuner har mere lempelige regler for altan afstand til naboer i lejligheder end i parcelhuskvarterer. Dette skyldes en forventning om, at beboere i lejlighed har en større tolerance for indbliksgener, når de bor tæt, da det er svært helt at undgå indkig fra naboerne.


Hos Altan.dk hjælper vi med at udforme ansøgningen om altaner til din bolig. Vi går i dialog med kommunen, og sætter os ind i de specifikke krav for altan afstand til naboerne, som er gældende, dér hvor du bor. På den måde er du sikker på, at din nye altan lever op til alle generelle og lokale krav, og at byggeriet kan godkendes, hvad enten du bor i eksempelvis AalborgOdense, Aarhus eller København.


Når naboen skal have altan

Er du i tvivl om din nabos nye byggeri lever op til reglerne for altan afstand til jer naboer? Ved at rette henvendelse til kommunen kan du få svar på, om etableringen af altan er sket med den rette afstand til naboerne. Kommunen kan forklare deres regler for altanens højde til naboskel og for altanens afstand til naboernes skel. Eksempelvis vil en altan placeret i max. 4 meters højde og 5 meter fra skellet typisk blive godkendt i kommunen.


Hvis du og dine naboer bor forholdsvist tæt i et villakvarter eller i et lejlighedskompleks kan det være svært at undgå indkig fra vinduer eller altan. Afstand til naboerne skal naturligvis leve op til reglerne i Bygningsreglementet, men en del indkig vil kommunen sikkert anse for at være ”forventelig” og ikke som noget, der kan sammenholdes med ”væsentlige indbliksgener”.


Hvis altanens afstand til naboerne lever op til kommunens regler på området, så er der ikke meget du kan gøre. Så må du overveje at få noget beplantning eller lignende afskærmning på din grund, som kan begrænse indbliksgenerne fra naboaltanen.  

footer-logo-small_new.png
.

Hovedkontor

Altan.dk
Æblegården
Næstvedvej 60
4180 Sorø

70 70 20 18
info@altan.dk

Kontor vest

Altan.dk
M. P. Bruuns Gade  43
8000 Aarhus C


70 70 20 18

info@altan.dk

Showroom

København
Gammel Kongevej 19
1610 København V

Aarhus
M. P. Bruuns Gade 43
8000 Aarhus C

Følg altan.dk

Følg altan.dk på Facebook  Følg Altan.dk på LinkedIn  Følg Altan.dk på Instagram

© Altan.dk

Vil du have en uforpligtende snak?
Lad os kontakte dig