Hvis man ikke kan vurdere altanernes tilstand ud fra tegninger, beskrivelser eller besigtigelse, er det nødvendigt at lave deciderede undersøgelser af altanerne.

Disse vil som regel være destruktive og kræve assistance fra håndværkere.

Med udgangspunkt i model 1, vil det være muligt at vurdere det nødvendige behov og prissætte dette. Men det er ikke muligt, på forhånd, at estimere en generel pris på model 3. Den skal tilpasses den enkelte ejendom og tilstanden af altanerne. Det er dog nødvendigt at gennemføre et model 1 gennemsyn med henblik på at kunne prissætte model 3.

Undersøgelser kan f.eks. omfatte:

  • Karbonatiseringsmålinger
  • Ekp-målinger
  • Dæklagsmålinger
  • Ophugninger for kontrol af tilstand på jern i betonen
  • Udtagning af borekærner i beton
  • Mikro og makroundersøgelser af borekærner

Ifølge undersøgelser, udført af Teknologisk Institut, findes der 50.000 til 100.000 betonaltaner i Danmark, som er mere end 50 år gamle og dermed har overskredet deres forventede levetid. I samarbejde med blandt andre ingeniørvirksomheden NIRAS, tilbyder vi altaneftersyn med henblik på at vurdere gamle altaners levetid. Et altaneftersyn kan give ro i maven.

Vi benytter cookies til at forbedre vores side og din oplevelse. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik

Kontakt os