Med altaneftersyn, model 2, vil du som bygningsejer eller beboer få udarbejdet en detaljeret vedligeholdelsesplan for jeres altaner. Hvis altanerne er i kategori 1, vil der ikke være nogen akut risiko ved dem. Der kan godt være mindre skader, og det er i så fald en god idé, at lave en mere detaljeret undersøgelse og få udarbejdet en plan for vedligehold. Derved sikres den længst mulige levetid.

For at kunne udarbejde en detaljeret vedligeholdelsesplan, skal følgende arbejde udføres:

  • Der foretages en mere grundig tilstandsvurdering af altanerne, hvilket kræver, at vi får adgang til ca. 20% af lejlighederne alt efter ejendommens størrelse.
  • Der foretages enkelte destruktive undersøgelser/ophugninger for vurdering af betonens tilstand.
  • Altanernes levetider vurderes af vores altanspecialister.
  • Der udarbejdes en 10 årig vedligeholdsplan for ejendommen med beskrivelse af nødvendige vedligeholdsarbejder samt prissætning af disse. Planen vil kunne bruges fremadrettet til at sikre altanernes korrekte vedligehold.
Et eftersyn koster

Prisen på denne model er meget afhængig af ejendomstype og -alder. Den prissættes ifm. den indledende screening. Erfaringsmæssigt ligger det på dette niveau:

  • Boligejendom med mindre end 10 altaner: kr. 27.500 – 33.000 ekskl. moms (kr. 31.250 – 41.250 inkl. moms)
  • Boligejendom med 11-50 altaner: kr. 38.500 – 49.500 ekskl. Moms (kr. 48.125 – 61.875 inkl. moms)
  • Boligejendom med mere end 50 altaner: Prisen vurderes fra sag til sag
Lær af eksperterne

Podcast om problematiske altaner

Efter to uhyggelige altankolaps indenfor de sidste fem år, er der kommet stor bevågenhed på det potentielt store problem med gamle betonaltaner, som har overskredet deres levetid. Heldigvis overlevede alle de to ulykker, men det er ikke sikkert vi er lige så heldige næste gang. Lyt til denne podcast om gamle betonaltaner, udgivet af Bygtropolis.

Vil du vide mere?

Hvis du er i tvivl om hvorvidt jeres altaner kræver et altantjek, eller hvis du vil have et tilbud på et eftersyn, er du velkommen til at kontakte vores eksperter. Vores altaneftersyn er altid uvildige og udføres af uafhængige eksperter

Dan Metzdorff

Afdelingsleder (vest)

+45 51 17 86 03
dm@altan.dk

Jesper Fogh Christensen

Produktion- og projekterings direktør

+45 31 34 61 88
jfc@altan.dk

Niels Urban

Salgschef

+45 41 37 18 22
nu@altan.dk

Vi benytter cookies til at forbedre vores side og din oplevelse. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik

Kontakt os