Vores erfaring er, at der kan gives en overordnet sikkerhedsvurdering af altaner uden at skulle foretage destruktive undersøgelser. Vi anbefaler derfor at starte med en screening og et visuelt eftersyn, hvor grundlæggende forhold afklares. Herefter kan der lægges en plan og model 2 og 3 kan komme i spil

Screening omfatter:
  • Bygningsejer leverer BBR oplysninger til os for fastlæggelse af ejendommens alder mv.
  • Bygningsejer giver os adgang til kommunens digitale arkiv, hvor vi vil finde evt. tegninger og statiske beregninger, der kan vise noget om altanernes opbygning.
  • Vi gransker tegningerne og vurderer kritiske forhold.
  • Vi besigtiger ejendommen og laver en overordnet registrering af synlige skader. Vi vil også gerne ind og se på altanerne fra et par lejligheder. Bygningsejer sørger for adgang.

Screeningen vil afsluttes med en rapport, der omfatter oplistning af forudsætninger, granskning, problembeskrivelse og konklusion.

På baggrund heraf vil bygningens altaner indplaceres i én af de tre kategorier nedenfor.

  1. Den altantype, der er tale om, er ikke i risikozonen. Levetid vurderes.
  2. Vi kan ikke med blot en visuel inspektion fastlægge altanernes tilstand, og der skal derfor deciderede undersøgelser til, før vi kan sige noget præcist om sikkerhed og levetid.
  3. Det er åbenlyst at altanerne er farlige og skal renoveres eller udskiftes snarest.

Hvis altanerne er i kategori 1, kan screeningen udbygges med en udarbejdelse af en plan for vedligehold (Se model 2, eftersyn).

Hvis altanerne er i kategori 2, vil vi kunne komme med et forslag til, hvilke undersøgelser der er relevante, og hvad det vil koste (se model 3, undersøgelse).

Hvis altanerne er i kategori 3, gives forslag til næste skridt og overordnet økonomisk vurdering (se model 3, undersøgelse).

En screening koster:
  • Boligejendom med mindre end 10 altaner: kr. 16.500 ekskl. Moms (kr. 20.625 inkl. moms)
  • Boligejendom med 11-50 altaner: kr. 22.000 ekskl. Moms (kr. 27.500 inkl. moms)
  • Boligejendom med mere end 50 altaner: Prisen vurderes fra sag til sag

Se mere

Afhængig af hvad konklusionen bliver efter screeningen er foretaget, kan ingeniøren vurdere næste skridt. Ind imellem kan målinger være nok, men andre gange er man nødt til at udføre destruktive undersøgelser, hvor der åbnes op ind til jernet. Her kan du læse om de andre eftersynmodeller ligesom du kan finde relevante artikler om emnet.

Vil du vide mere?

Hvis du er i tvivl om hvorvidt jeres altaner kræver et altantjek, eller hvis du vil have et tilbud på et eftersyn, er du velkommen til at kontakte vores eksperter. Vores altaneftersyn er altid uvildige og udføres af uafhængige eksperter

Dan Metzdorff

Afdelingsleder (vest)

+45 51 17 86 03
dm@altan.dk

Niels Urban

Salgschef

+45 41 37 18 22
nu@altan.dk

Jesper Fogh Christensen

Produktion- og projekterings direktør

+45 31 34 61 88
jfc@altan.dk

Vi benytter cookies til at forbedre vores side og din oplevelse. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik

Kontakt os