Byggetilladelse til elevator

Elevatorprojekter i eksisterende ejendomme indbefatter altid stor hensyntagen til opretholdelse og sikring af brand- og flugtveje. Hvis man nedlægger en flugtvej skal man etablere en erstatning eller på anden måde gennemføre foranstaltninger, som skaber fornøden sikkerhed i ejendommen. Herudover skal der udføres tekniske tegninger og foretages statiske beregninger og søges byggetilladelse som i alle andre byggeprojekter i Danmark.

Ældre etageejendomme er ensbetydende med gamle tegninger. De er ofte behæftet med for stor usikkerhed, når der skal etableres elevator. Her er det vigtigt, at alle detaljer er noteret korrekt, hvis ansøgningen om elevator byggetilladelse ikke skal støde på komplikationer og unødvendig ventetid.

Altan.dk’s samarbejdspartner, LE34, foretager derfor altid en detaljeret digital opmåling af ejendommen, hvorved vi får kortlagt facadens geometri til gavn for det videre tegningsarbejde og som en forudsætning for at opnå elevatormontagen.

Ønsker I en besigtigelse af jeres ejendom med henblik på at undersøge muligheden for elevator? Vi kan give jer meget mere information om krav og regler, som I måtte have spørgsmål omkring. Kontakt os i dag og få vores vurdering af muligheden for at opnå elevator byggetilladelse i jeres ejendom. Vi har omkring 30 elevatorprojekter årligt og vores erfaring og innovation i markedet har givet os en tæt og god dialog med kommunen.

Vi står for projekteringen

Projekteringsafdelingen hos Altan.dk udarbejder tegningsmateriale og statiske beregninger, som er de beregninger, der skal sikre, at elevatorkonstruktionen er korrekt og lever op til de regler, byggetilladelsen forudsætter.

Hos Altan.dk er vi i løbende dialog med din kommune. Vi klarer det praktiske og kender samtlige regler for elevator byggetilladelse. Vi er naturligvis udmærket klar over, at I ønsker elevatoren opført så hurtigt som muligt. I kan således trygt overlade arbejdet med elevatortilladelsen til os og vide, at vi arbejder så hurtigt og effektivt, som det er muligt i din kommune.

Dialog med kommunen om byggetilladelse til elevatoren

Selvom vi oftest har et upåklageligt samarbejde med myndighederne, kan der til tider være behov for at gå i tættere dialog med den pågældende kommune.

Kommunen har en naturlig og indlysende interesse i, at de gamle bygningers arkitektur og æstetik ikke påvirkes i negativ retning. Det gælder eksempelvis ved tilbygninger som er en del af det offentlige rum, eller når en trappeopgang optimeres med en elevator.

Hos Altan.dk er det vores klare mål, sammen med jer som bygherre, at arbejde mod den bedst mulige elevatorløsning til ejendommen. På den måde imødekommer vi alle interessenters ønsker – både hvad angår anvendelse og størrelse samt placering og krav til byggetilladelsen.

 

Vil du vide mere?

Læs mere om de 4 andre trin på vej mod elevator i din opgang

Mød vores eksperter

Vil du vide mere om projekteringen, eller har du et konkret spørgsmål til vores eksperter? Kontakt os her

Daniel Elmeskov Woldemar

Afdelingsleder projektering

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.