Elevatoren er klar til brug

Tekniske anlæg som elevatorer kræver en grundig gennemgang inden de ”gives fri” og overdrages til brugerne. Vi gennemfører testkørsler og fejlfinding, og sikrer os, at alt er som det skal være før vi indkalder myndighederne til at udstede den endelige ibrugtagningstilladelse, som er jeres garanti for at elevatoren er sikker og korrekt installeret.

I den første tid efter ibrugtagningen kan der imidlertid ofte skulle foretages mindre justeringer og finindstillinger – det sørger vi naturligvis også for.

Elevatorer kræver service og vedligeholdelse

Elevatorer er pålagt regler om lovpligtige eftersyn fire til seks gange om året afhængig af elevatorens anvendelse.

Når vi afleverer og overdrager den færdige elevator til jeres ejendom, har vi altid inkluderet lovpligtige eftersyn og lettere smøring af elevatoren det første år. Herefter kan aftalen forlænges med os eller I kan vælge en anden serviceoperatør.

I visse elevatorprojekter, hvor der, af flugtvejshensyn, er blevet monteret sprinkleranlæg i eksempelvis hovedtrapper, skal disse anlæg ligeledes serviceres og efterses regelmæssigt. Og det kræver på samme måde en fast serviceaftale og instruktion af en kontaktperson i jeres ejendom.

Vi informerer og vejleder jer om service og drift af jeres elevator undervejs, og hjælper jer godt på vej til livet med en elevator i jeres ejendom.

EFTERSERVICE

Læs mere om vores efterservice af jeres elevator

Elevatorer er pålagt regler om lovpligtige eftersyn fire til seks gange om året afhængig af elevatorens anvendelse – lad os give et tilbud på efterservice af jeres elevator

Vil du vide mere?

Læs mere om de 4 andre trin på vej mod elevator i din opgang

Kontakt vores eksperter, hvis du vil vide mere

Går I og overvejer at få altaner i andelsforeningen eller ejerforeningen? Altan.dk kommer ud til jer og mødes dér, hvor I bor. 

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.