Udvendig elevator

I nogle ejendomme er den bedste løsning at placere en elevator i en skakt på ejendommens facade. Vi kan skabe adgang til bygningen enten direkte fra skakten eller ved at etablere gangbro, altaner eller svalegang.

Er der ikke plads til elevator i opgangen? Vi har løsningen

Hvis pladsen kniber i begge de eksisterende trapperum, bygger vi et udvendig elevatortårn. Elevatoren placerer vi i ejendommens baggård på ydersiden af den eksisterende trappeskakt. Adgangen til lejlighederne kan skabes via en svalegang, altaner eller ved at lave et dørhul i muren og bygge nye indvendige reposer.

En elevatorløsning på facaden inkluderer:

  • Elevator i medfølgende skakt etableres på bygningens facade, og den kan betjene alle etager fra terræn til loft.
  • Elevatorens størrelse vil som minimum være 110 x 140 cm. hvilket betyder, at den lever op til kravene om tilgængelighed for kørestolsbrugere.
  • Eksisterende vinduer nedtages og nye branddøre monteres i stedet som adgangsvej til og fra elevatoren.
  • Skaktens udseende kan tilpasses den enkelte bygning i samarbejde med vores arkitekt.

Kan det lade sig gøre i jeres ejendom?

Vil I gerne vide mere om muligheden for at få installeret en udvendig elevator, og hvordan der kan skabes adgang fra jeres bygning, kan vi komme forbi til en uforpligtende besigtigelse.

Kontakt os på 70 40 09 32 eller skriv til os

De 5 trin til ny elevator

Når du indgår aftale med Altan.dk om at levere en udvendig elevator, er der 5 procestrin som vi skal igennem. Læs mere om dem her

01. Rådgivning og tilbud

02. Elevator projektering

03. Elevatoren produceres

04. Elevatormontage

05. Aflevering & service

Læs om vores andre elevatormuligheder

Elevator i bagtrappen

I køkkentrappens trapperum er der rigelig plads til at installere en elevator i den medfølgende skakt. Elevatoren skaber niveaufri adgang fra gården til alle etager.

Elevator i hovedtrappen

I store hovedtrapperum, typisk i herskabelige ejendomme, er der så meget plads i midten af trappen, at vi med fordel kan få plads til en elevator.

Udvendig elevator

I nogle ejendomme er den bedste løsning at placere en elevator i en skakt på ejendommens facade. Vi kan skabe adgang til bygningen enten direkte fra skakten eller ved at etablere gangbro, altaner eller svalegang.

Vil du vide mere om muligheden for udvendig elevator?

Vi vil hellere end gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål, eller hvis I har talt om muligheden for elevator i jeres forening

Ove Larsen

A-konsulent

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.