Elevator

Hos Altan.dk indbygger vi elevatorer i byens ældre etageejendomme, enten i forbindelse med bygningens eksisterende trapper eller som udvendigt elevatortårn. Vi klarer alt lige fra første besigtigelse, til elevatoren kører. Når I har fået et tilbud fra os, er prisen altid fast og inkluderer hele processen.

Udvendig elevator

I nogle ejendomme er den bedste løsning at placere en elevator i en skakt på ejendommens facade. Vi kan skabe adgang til bygningen enten direkte fra skakten eller ved at etablere gangbro, altaner eller svalegang.

Elevator i køkkentrappen

I køkkentrappens trapperum er der rigelig plads til at installere en elevator i den medfølgende skakt. Elevatoren skaber niveaufri adgang fra gården til alle etager.

Elevator i hovedtrappen

I store hovedtrapperum, typisk i herskabelige ejendomme, er der så meget plads i midten af trappen, at vi med fordel kan få plads til en elevator.

Elevatortyper

Som udgangspunkt, kan der tilføjes en elevator til alle etageejendomme. Der er naturligvis undtagelser, men de er få. I Altan.dk opererer vi med tre forskellige elevatortyper, som vi vil beskrive nærmere herunder. De har alle hver deres fordele og det er forskelligt fra ejendom til ejendom, hvilken løsning der er bedst.

Fælles for alle typer af elevatorer er, at de vil være til gavn for alle i ejendommen. Ved første øjekast, kan man måske mene, at det kun er beboerne på de øverste etager, der vil drage fordel af at få etableret elevator, men en elevator giver også mange fordele for beboere i de lavtliggende lejligheder. I mange ejendomme findes der eksempelvis loftrum og disse vil blive nemmere at komme til, med en elevator. En anden fordel, kan være, i de tilfælde hvor der er tagterrasse. Her vil det det være meget nemmere at komme op med kaffen eller picnickurven. På Lipkesgade i København har vi udført et sådan projekt, med direkte adgang til tagterassen fra foreningens tre nye elevatorer i bagtrappen.

Elevatoren øger livskvaliteten

En elevator er meget mere end blot en måde at komme nemmere op og ned fra sin lejlighed. En elevator kan være den forskel, der gør, at man kan blive boende i sit hjem, selvom benene ikke længere kan klare de mange ture op og ned ad trapperne.

En elevator kan også betyde, at lillepigen eller -drengen får frisk luft hyppigere end ellers, fordi trapperne kan virke uoverskuelige, når de skal overvindes med pusletaske, barnevogn og måske en kaffe to go. Elevatoren kan være den lille ekstra luksus i hverdagen, som du tillader dig selv efter en hård dag på arbejdet, hvor trapperne ikke skal stå imellem dig og din sofa.

Den store tagterrasse på Lipkesgade har fået meget mere liv, efter foreningen har fået installeret tre bagtrappeelevatorer med direkte adgang til terrassen. Her på en dag i det tidlige forår, hvor foreningens udemøbler og grille endnu ikke er blevet taget frem.

Elevator i bagtrappen

Bagtrappelevator, køkkentrappeelevator, elevator i køkkentrappen… Kært barn har mange navne, men definitionen på denne elevatortype er, at den erstatter en allerede eksisterende trappe og dermed kommer til at fungere alternativ indgang og udgang til den allerede eksisterende hovedtrappe. På projekter, hvor vi udskifter bagtrappen med en elevator, vil vi i øvrigt altid brandsikre hovedtrappen samt udskifte lejlighedernes hoveddøre med branddøre, da hovedtrappen vil skulle fungere som flugtvej.

At erstatte den ofte gamle, slidte og utidssvarende bagtrappe, med en moderne elevator, er i sig selv en god idé. Det vil oftest medføre en renovering af trappetårnet ligesom eventuelle vinduer i trapperummet vil blive blændet. Vinduerne i bagtrapperummet er ofte gamle, slidte og utætte, hvorfor blændingen af vinduerne vil medføre en bedre udnyttelse af varmen i elevatorskakten og dermed også i lejlighederne. Alle der har boet i en lejlighed med direkte udgang til bagtrappen, vil desuden kunne genkalde sig larmen fra trapperne, når naboerne okser op ad disse. Denne gene vil ligeledes forsvinde, når trappen udskiftes med en lydsvag elevator i bagtrappen.

Dette er en visualisering af hvordan det kan komme til at se ud, når bagtrappen erstattes af en moderne, lydsvag, elevator. Elevatorerne kan aflåses så det kun er beboere eller folk med en særlig “brik” som kan bruge elevatoren. Adgangen kan også ske ved hjælp af kode.

På Lipkesgade i København har vi, foruden 24 altaner, leveret 3 bagtrappeelevatorer som erstatning for den eksisterende køkkentrappe. Det er givet meget mere liv på foreningens dejlige tagterrasse.

Elevator i hovedtrappen

I ejendomme uden bagtrappe, eller hvor man gerne vil bevare bagtrappen, men hvor der findes en stor og bred hovedtrappe, kan vi installere elevatoren i midten af det eksisterende trappeløb. Det er ofte i de gamle fine herskabsejendomme man skal finde hovedtrapper som er store nok til at kunne have en elevator i midten, men når det kan lade sig gøre, er det en fantastisk løsning.

Foruden at bibeholde bagtrappen, vil elevatoren blive etableret i den indgang som flest ofte bruger. På den måde skal beboere og besøgende ikke først om i baggården for at kunne benytte sig af elevatoren.

Der er selvfølgelig nogle minimumskrav til, hvor bred (eller smal) en trappe må være samt hvor stor elevatoren skal være. Men selv i ejendomme hvor den eksisterende durchsichten ikke er stor nok til at kunne rumme et elevatortårn, er der råd. På Østerbrogade i København, har vi udført et projekt, hvor vi var nødt til at skære af trappen. På den måde blev trappen lige præcis de 90 cm bred, som der er krav om, samtidig med, at vi kunne få plads til en hovedtrappeelevator.

I mange ejendomme findes der enten fælles loftrum eller kælderrum. Med en elevator bliver

Udvendigt elevatortårn

Den tredje mulighed som vi tilbyder, er at etablere elevator i et udvendigt elevatortårn. Elevatortårnet kan udføres i forskellige materialer alt afhængig af bygningens oprindelige arkitektur, hvilket udtryk der ønskes eller hvilke egenskaber tårnet skal have. Vi har bl.a. leveret et smukt elevatortårn i Aalborg, som blev beklædt med cortenstål. Et andet eksempel findes på Vesterbro i København, hvor vi skulle lave en udendørs elevator i baggården til kirken i Stenosgade. Her fik vi opgaven at mure hele elevatortårnet, som i øvrigt skulle passe ind i den gejstlige arkitektur.

Ligesom ved bagtrappeelevatorer og elevatorer i hovedtrappen, er der også fordele ved at vælge løsningen med et elevatortårn, udenpå facaden. Man kan for eksempel tænke løsningen, hvor bagtrappen sløjfes og i stedet bliver inddraget i lejligheden og i stedet etableres elevatortårnet mellem bagtrapperne. Ved udgangen fra elevatoren på de forskellige etager, etablerer man i stedet svalegange, som fører direkte hen til indgangen til lejligheden. En anden fordel er, at man får mulighed for at bibeholde både hoved- og bagtrappe. Konstruktionsmæssigt er den udvendige elevator også ofte den nemmeste.

Udendørs elevatorer med glas i elevatortårnet er populære, da de giver tårnet et mere let udtryk på facaden.

Her ses et eksempel på en udvendig elevator, hvor vi har muret selve elevatortårnet så det matcher den eksisterende arkitektur.

Drømmer du om elevator i ejendommen?

Når du indgår en aftale med Altan.dk om at montere elevator i din ejendom, laver du en aftale med en totalleverandør, som klarer alt fra A til Z. Læs mere herunder om processen fra første besigtigelse til aflevering og efterservice.

01. Rådgivning og tilbud

02. Elevator projektering

03. Elevatoren produceres

04. Elevatormontage

05. Aflevering & service

ALTAN.DK ELEVATORCOACH

Hvad er en elevatorcoach?

Læs mere om, hvad det betyder, når vi i Altan.dk taler om vores elevatorcoach, og hvorfor de er så vigtige i arbejdet med at udføre de bedste elevatorprojekter.

Læs mere om 3 gode grunde til at få elevator

Vil du vide mere?

Vi kommer gerne på besøg

Hvis du vil vide mere, eller have os ud og besigtige din ejendom er du velkommen til at give os et kald

Ove Larsen er elevatorkonsulent hos Altan.dk - A-konsulent i daglig tale.

KUNDENET

Kender du Altan.dks kundenet?

På Altan.dks kundenet kan du altid følge med i lige netop dit elevatorprojekt. Her finder du billeder, korrespondancer, kontaktpersoner og meget mere.

Elevator i din opgang

Hvis du vil dykke yderligere ned i de forskellige elevatorløsninger, som vi tilbyder, kan du nærstudere vores brochure lige her. Du kan desuden downloade brochuren og dele den med dine naboer, eller blot dele dette link: https://bit.ly/34ko9XS

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.