Mange altaner er for gamle. Er dine?

Op mod 50.000 altaner kan være usikre og størstedelen skal findes på udlejningsejendomme. Altan.dk tilbyder at hjælpe professionelle ejendomsselskaber med at identificere de problematiske altaner, så de kan blive renoveret eller udskiftet.

Altan.dk har i årevis været danskernes foretrukne valg, når lejligheden skal opgraderes med altan eller elevator. Traditionelt set, har Altan.dk’s kernekunder nemlig været ejer- og andelsforeninger som enten har handlet direkte med virksomheden eller gennem en rådgiver.

De senere år er der imidlertid (igen) kommet stor fokus på de mange tusinde gamle betonaltaner, der hænger i de danske byer og som kan være usikre. Det er især de såkaldte udkragede betonaltaner med udliggerjern der er i risikozonen og dem blev der bygget rigtig mange af i perioden mellem 1890’erne og 1950 – en konstruktion med en forventet levetid på omkring 50 år, vel at bemærke.

Ingen krav om eftersyn trods anbefalinger fra eksperter

På nuværende tidspunkt er der ingen regler eller krav til regelmæssige altaneftersyn, ligesom vi kender det fra fx biler og elevatorer. Eksperter anbefaler dog, at altaner der er over 30 år efterses og det gælder selvfølgelig også for altaner som er langt ældre.

Ingen ved hvor mange af de gamle altaner der er usikre, men Teknologisk Institut vurderer, at der findes op til 50.000 udkragede betonaltaner med udliggerjern som er mere end 50 år gamle.

Ansvaret ligger på ejeren

Når man ejer en lejlighed med en altan, er det ejerens ansvar, at altanen er i forsvarlig stand. Det er dermed også ejerens ansvar hvis altanen falder ned, som vi har set nogle uhyggelige eksempler på de senere år. Som ejer- eller andelshaver, bør det være rimelig overskueligt at holde øje med sin altan og tage initiativ til at få foretaget et altaneftersyn. Men som udlejningsselskab bliver arbejdet med at holde øje med alle sine altaner straks mere omfattende. Skader som nedsætter bæreevnen behøver nemlig ikke at være synlige – det er de værste skader faktisk sjældent. Det er nemlig dem der opstår inde i murværket som følge af korrosion.

Altan.dk tilbyder porteføljetjek

Hvis en altan falder ned, kan det i værste fald have fatale konsekvenser og store skader kan opstå på mennesker og materielle ting – og hvis skaden sker, skal du ikke regne med at forsikringen dækker selve skaden. Det kræver nemlig en pludseligt opstået hændelse og det er ikke just tilfældet med bærejern som er korroderet gennem årtier.

Altan.dk har gennem de seneste 25 år opnået en enorm erfaring og ekspertise i alt hvad der har med altaner at gøre, men borekerneundersøgelser og betonanalyser er imidlertid ikke en del af Altan.dk’s kerneforretning. Derfor har virksomheden indgået samarbejder med uvildige ingeniører, med speciale indenfor betonbesigtigelser. På den måde kan Altan.dk tilbyde uvildige og professionelle altaneftersyn, både på enkelte ejendomme eller som porteføljetjek, hvor hele ejendomsporteføljen gennemgås sammen med eksteren betoneksperter.

Afspil video

Ifølge undersøgelser, udført af Teknologisk Institut, findes der op til 100.000 betonaltaner i Danmark, som er mere end 50 år gamle og dermed har overskredet deres forventede levetid. På Mågevej har en uvildig ingeniør foretaget et eftersyn og vurderet, at altanerne burde udskiftes. Det hjælper Altan.dk med.

Humlebo Gruppen har indset behovet

I Odense ligger det gamle og velkendte boligselskab Humlebo Gruppen, som udlejer og opfører moderne beboelsesejendomme. Humlebo Gruppen kontaktede for nylig Altan.dk, med henblik på at få foretaget altaneftersyn på en stor ejendom på Mågevej i Odense. Eftersynet konkluderede, at altanernes betonbunde skulle blæses ned og renoveres, mens værnene på altanerne skulle udskiftes. Udover en sikker altan, giver det også virksomheden, og ikke mindst lejerne, en mere moderne altan.

Efterfølgende har Humlebo Gruppen indgået aftale med Altan.dk om at få foretaget et porteføljetjek på et udvalg af deres ejendomme. Tjekket har til formål at skabe overblik over, hvilke eventuelle fremtidige undersøgelser altanerne skal underlægges og/eller om en udskiftning af altanerne vil være at foretrække. På flere af ejendommene blev det besluttet på stedet at sætte gang i udskiftning af altanerne. På andre var anbefalingen at få udført en destruktiv undersøgelse, for at fastlægge tilstanden af udliggerjernene.

Altan.dk tilbyder at betale handlingsplanen

Hvis den indledende besigtigelse eller et senere eftersyn konkluderer, at altanerne bør skiftes til nye – eller at de eksisterende skal renoveres – står det jer herefter frit for at vælge en leverandør til dette.

Det er dog klart, at vi meget gerne vil udføre udskiftningen eller renoveringen af jeres eksisterende altaner. Derfor tilbyder vi også at betale for specialistens handlingsplan, som bliver udført på baggrund af første besigtigelse og eventuelle synlige skader, hvis I vælger os som leverandør.

Gamle altaner på Mågevej / Før

Nye altaner på Mågevej / Efter

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.