ISO 9001 certifikat – til vores og vores kunders fordel

Som den første og eneste virksomhed i altanbranchen, har Altan.dk opnået at blive ISO certificeret. Et vigtigt stempel, som garanterer ensartet og høj kvalitet af vores processer og projekter, men også et lovkrav til vores elevatorafdeling.

En processtyret virksomhed

Når man, som det er tilfældet i Altan.dk, monter ca. 3.000 altaner og etablerer omkring 30 elevatorer hvert år, er det ekstremt vigtigt at have styr på sine processer. Og at være i stand til at udføre disse processer og arbejdsgange ens, på alle projekter. Derfor har vi da også en helt klar køreplan i Altan.dk. Lige fra første besigtigelse, til altanen eller elevatoren er klar til at blive taget i brug.

Men når mere end 150 medarbejdere skal arbejde på samme måde, på mere end 250 projekter årligt, er det ekstremt vigtigt at have en tydelig rettesnor og nogle gode værktøjer til at styre projekterne og, ikke mindst, opdage eventuelle afvigelser fra det aftalte. Og det er her ISO, som kvalitetsstyringssystem, kommer ind i billedet. For at opnå ISO certificeringen, skal en ekstern certificeringsvirksomhed nemlig kontrollere og gennemføre audit, hvor virksomheden, der skal certificeres, skal kunne påvise, at der rent faktisk arbejdes efter de aftalte processer. Og at alle er bekendte med disse. Derudover forpligter man sig til, at arbejde med løbende forbedringer.

I Altan.dk’s tilfælde var det KIWA der udførte auditten, om hvilket de selv skriver:

“Vores certifikater og rapporter tilbyder pålidelige, objektive og internationalt anerkendte beviser for, at du overholder alle kvalitetsnormer (standarder). Desuden giver de din virksomhed et varigt kvalitetsincitament. Certificering forøger dit firmas troværdighed ved at demonstrere, at dit produkt, service, ledelsessystem eller medarbejdere lever op til dine kunders krav. I nogle tilfælde kan certificering endog kræves ved lov eller kontrakt.

(…)

Kiwa Inspectas certifikater er et pålideligt bevis på, at du overholder lovgivning og bestemmelser.”

En strømlinet proces er til kundens fordel

Det er en stor opgave, at opnå ISO certificering, men der ligger også rigtig meget arbejde i at fastholde sin certificering. Virksomheden skal nemlig igennem en årligt audit, hvor man skal kunne vise, at de nedskrevne processer bliver overholdt, samt, at der bliver arbejdet med de interne mål der er blevet opsat. Det er således en stor fordel for kunder, at handle med ISO certificerede virksomheder, idet man dermed kan forvente ensartede projekter, hvor der arbejdes ud fra eksternt anerkendte processer. Disse kontrollerede processer omfatter alt lige fra tilbudsgivningen, arbejdet med byggeansøgninger hos kommunerne, til kontakten til leverandører og måden hvorpå vores montører arbejder med vores kunders altaner og elevatorer.

Betyder det så, at vi aldrig laver fejl? Nej desværre. Men det betyder, at vi tager hånd om eventuelle afvigelser fra vores interne processer. Det har vi forpligtet os til.

ISO certificering – et krav til alle der arbejder med elevatorer

Foruden at være et værkstøj, som vi tror på vil give vores kunder en endnu bedre oplevelse, når de handler med os. Er det også et lovkrav, for virksomheder der arbejder med eller servicerer elevatorer, at de har et certificeret kvalitetsledelsessystem.

En certificeret sagkyndig virksomhed, jf. stk. 1, skal have et certificeret kvalitetsledelsessystem opbygget efter den til enhver tid gældende standard DS/EN ISO 9001 ”Kvalitetsledelsessystemer – Krav” for kontrol, reparation og vedligeholdelse af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner og relevante krav i denne bekendtgørelse.

Sådan skriver Arbejdstilsynet, hvorfor det altså er et lovkrav, at virksomheder der arbejder med elevatorer eller service af disse, er ISO 9001 certificeret.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om processen mod at blive certificeret, hvordan det kan være en fordel for dig som kunde, at handle med en ISO certificeret virksomhed eller hvis du har andre spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte Stina, som er ansvarlig for vores certificering.

Relaterede artikler

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.