Hans-Henrik fik selv mistanke: Eftersyn viste farlige altaner

En ny rapport fra Teknologisk Institut viser bekymrende mange usynlige skader på gamle altaner. I boligforeningen Provstegården ledte et eftersyn til et øjeblikkeligt forbud mod at bruge ejendommens 88 altaner.

Altaner er normalt forbundet med afslapning, frihed og som en lejligheds forlængede udendørsareal, men de solrige kvadratmeter har også en skyggeside.

Der har de seneste år været flere episoder, hvor gamle altaner er faldet helt eller delvist ned, og nye rapporter fra Teknologisk Institut viser et bekymrende billede for altaner, der er mere end 50 år gamle. I en tidligere rapport vurderer de at der findes 50.000 og helt op til 100.000 gamle altaner, der bør undersøges. Og en helt ny stikprøveundersøgelse viser samtidig, at over 55% af de undersøgte altaner havde fremskredne eller svære korrosionsskader. Det mindsker bæreevnen og kan i værste fald lede til nedstyrtning.

Historier om altaner der falder ned, fik Hans-Henrik Færk op ad stolen. Han er beboer og bestyrelsesformand i ejendomsforeningen Provstegården i København – en ejendom, der blev opført i 1936. Han og resten af bestyrelsen blev bekymret for ejendommens gamle altaner, hvor familier og børn har deres daglige gang.

“Vi vidste jo, at vores altaner havde en del år på bagen, og vi besluttede i bestyrelsen at kontakte Altan.dk, da vi var bekymrede for altanernes tilstand. De iværksatte en videre proces med hjælp fra nogle eksterne betoneksperter, der kom og lavede undersøgelser inde i muren omkring flere af altanerne,” siger Hans-Henrik Færk.

Meldingen i rapporten var ganske klar: Altanerne må ikke benyttes, og under hver altan bør der placeres støtter, der sikrer altanpladerne mod at falde ned. Undersøgelsen viste, at der i 44 ud af ejendomsforeningens 88 altaner var langsgående revner i undersiden af altanpladen. Skader der aldrig var blevet opdaget, hvis Hans-Henrik ikke selv havde taget initiativ til at få dem undersøgt.

Ingen lovgivning for altaneftersyn

Der findes i dag ingen regler for periodiske eftersyn af gamle altaner, og de kan i princippet være over 100 år gamle uden at få et eneste kontroltjek. Det er særligt altaner bygget mellem 1890 til slutningen af 1950’erne, der udgør en risiko, da de blev monteret med udliggerjern, der ruster over årene. Som det gør sig gældende for Provstegården, der blev bygget i perioden.

“Det er et stort problem, hvis der hænger tusindvis af gamle altaner med svært forringet bæreevne. Derfor prøver vi at gøre opmærksom på problematikken og byde ind med konstruktive løsninger. Jeg mener grundlæggende, at der bør indføres eftersyn af altaner, som vi fx ser det med elevatorer og biler,” siger Casper Gorm Knudsen, administrerende direktør, Altan.dk, der er ansvarlig for altaneftersynet af Provstegården og en lang række andre ejendomme med samme udfordringer.

Christian Bøgh fra Dansk Betonundersøgelse er ekspert i beton og udfører tekniske undersøgelse af gamle altaner – blandt andet i samarbejde med Altan.dk. Han understreger at skaderne ofte er usynlige.

“Et planlagt eftersyn ville give rigtig god mening. Det kan være virkelig svært at se skaderne med det blotte øje, og man skal vide lidt om konstruktionerne til at kende fejlkilderne. Gamle altaner over 50 år bør undersøges, men det er de færreste, der er bevidste om risiciene. Derfor vil jeg opfordre ejendomsforeninger til at overveje at få en indledende undersøgelse af deres altaner – for lige nu ligger ansvaret hos dem,” fortæller Christian Bøgh.

En gavlaltan hos foreningen Provstegården, som ved første øjekast ser ganske udemærket ud.

Svært korroderet bærejern, som viste sig ved nærmere eftersyn.

Relaterede artikler

Kontakt vedrørende presse

No results found.

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.