Eftersyn af mere end 200 altaner fra 40’erne

På hjørnet af Reberbanegade og Ålandsgade i København, hjælper vi Teknologisk Institut med at udføre et altaneftersyn på ejendommen, som har mere end 200 altaner fra 40’erne. Arbejdet er vigtigt, da der på baggrund af bl.a. dette eftersyn skal laves en vurdering af hvordan problemet med gamle altaner kortlægges mest effektivt.

Altan.dk og Teknologisk institut samarbejder om vigtige undersøgelser

Altaner er populære i Danmark og det har de faktisk været i mere end hundrede år. Der har måske ikke altid været det samme fokus på det gode altanliv, som vi ser det i dag, men igennem tiderne er der blevet bygget tusindvis af ejendomme med betonaltaner. Nogle af disse ejendomme er så gamle som fra 1800-tallet.

Altaner er skønne og det er i det hele taget svært at sige noget skidt om altaner. Men ligesom det er med så meget andet, så opstår der et vist slid på altaner, både på grund af daglig brug, men i endnu højere grad som følge af tidens tand. Og selv altaner har en udløbsdato. En udløbsdato som indtræffer hurtigere, hvis altanerne ikke vedligeholdes.

50.000 – 100.000 altaner skal potentielt udskiftes

Teknologisk institut skønner, at mellem 50.000 og 100.000 betonaltaner er mere end de 50 år, som betonen er projekteret til at kunne holde. Det betyder, at der kan være rigtig mange altaner som bør udskiftes snart. Men ingen kender det fulde omfang.

Derfor har Teknologisk Institut, i samarbejde med Ejendom Danmark og Danske Udlejere opstartet et projekt for Grundejernes Investeringsfond, som har til formål at undersøge, hvorvidt det sikkerhedsmæssigt og økonomisk set vil være hensigtsmæssigt at indføre en såkaldt ”kaskademodel” for eftersyn af altaner med udliggerjern, fremfor en model, hvor samtlige altaner på en bygning underkastes en tilbundsgående undersøgelse (totalkontrolmodellen). Til brug for undersøgelsen om hvorvidt kaskademodellen er den rette at gå videre med, når problemets fulde omfang skal vurderes, har Teknologisk Institut fået mulighed for at undersøge altaner på forskellige ejendomme – blandt andet på Reberbanegade og Ålandsgade på Amager i København.

Her ses et eksemplet på udliggerjern, som har været udsat for tidens tand.

Altan.dk inviteret med på altanprojekt som altanekspert

Tanken bag kaskademodellen er, at man ikke nødvendigvis behøver at undersøge samtlige altaner på en given ejendom. Man udvælger x antal altaner og på baggrund af resultatet, af disse undersøgelser, vurderes det, om og hvor mange flere altaner der skal undersøges. På ejendommen på Reberbanegade, findes der mere end 200 altaner og her er arbejdet med at blotlægge udliggerjernene, så Teknologisk Instituts eksperter kan vurdere jernets bæreevne, i fuld gang.

Som den førende ekspert indenfor altaner, er Altan.dk blevet inviteret med på projektet. Her udfører vi det destruktive arbejde samt laver den efterfølgende reetablering, efter undersøgelserne er blevet foretaget. Vi er glade for at få lov til at deltage i dette vigtige arbejde, som kan ende med at blive til gavn, først og fremmest for beboerne på Reberbane, men også for titusindvis af andre beboere i Danmark.

TEGN PÅ AT DU BØR FÅ FORETAGET ET ALTANEFTERSYN

Dette skal du holde øje med

PROFESSIONELT OG UVILDIGT ALTANEFTERSYN

Få udført et altaneftersyn og nyd din altan med ro i maven

I samarbejde med ingeniørvirksomheden NIRAS, har Altan.dk indgået et samarbejde om at tilbyde professionelle og uvildige altaneftersyn. Vi er eksperter i at projektere og montere altaner, men ikke i at vurdere gamle altaners levetid. Det er til gengæld NIRAS. Her kan du læse mere om de forskellige modeller, som vi tilbyder, i forbindelse med et altaneftersyn.

Relaterede artikler

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.