Bliv boende så længe du vil

Kun syv procent af de danske etageejendomme har adgang til elevator. Det vil sige at langt de fleste opgange i byen er utilgængelige for gangbesværede og handicappede.

Elevatorer optimerer tilgængeligheden

Mange, især ældre, bliver i dag nødt til at flytte fra deres bolig, fordi turen til tredje sal bliver umuliggjort af nedsat bevægelsesevne. Med en elevator har alle mulighed for at blive boende i egen bolig.

En elevator koster omtrent det samme som en plejehjemsplads. Men samfundsøkonomisk er pengene givet meget bedre ud, lyder analysen fra Grundejernes Investeringsfond, der skaber ny viden om renovering og vedligehold af ældre boliger.

– Den tilgængelighed en elevator giver, kan rumme samfundsgevinster i form af besparelse på beskyttede boliger eller plejepladser, fordi den ældre kan forblive selvhjulpen i eget hjem i længere tid, siger Lars Axelsen, direktør i Grundejernes Investeringsfond til byggeplads.dk

En af de fine huler, som eleverne fra en af byens skoler har tegnet. Altan.dk montørerne har herefter bygget efter børnenes tegninger

Altan.dk's montører igang med en anden af de fine huler

Kontakt os hvis du vil vide mere

Vi har sat mange elevatorer op og vi gør det hele selv – alt fra besigtigelse og ingeniørberegninger til installering og efterfølgende service. Vi tillader at kalde os selv eksperter

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.